Важно! Ръководството на ОУ "Драган Манчов" информира заинтересованите страни, че поради наложили се корекции, публичната покана бе изтеглена на 14.10.2014 в 16.30 ч. и след това бе публикувана отново в АОП на 14.10.2014 в 18.00 ч., като съответно има корекции и в документацията качена на сайта на училището.


ДОКУМЕНТИ по Публична покана за доставка и оборудване по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ"


Стратегия за прилагане на ИКТ в образованието и наукатаЗа училището

Основно училище “Акад. Георги Караславов” – Пловдив е основано през 1981 година. С това име съществува до 1991 година, когато, по предложение на Педагогическия съвет, с решение на Общински съвет – град Пловдив, е преименувано в ОУ “Драган Манчов”. Драган Манчов е виден пловдивски родолюбец, книжар, книгоиздател, педагог и поборник.

Училище, предпочитано от ученици и родители, заради високия професионализъм на учителите, новаторските им търсения и умението им да работят в екип за постигане на значими, измерими и доказани резултати в учебно – педагогическата си дейност, насочено към формиране на знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

Училище, в което рисковите фактори са прогнозирани и превенцията има водеща роля.

Училище, в което ефективното гражданско образование е насочено към обучение и развитие у учениците на умения за себепознаване и себеутвърждаване, за решаване на проблеми и правене на избор, за общуване и партниране.

Повече подробности за нас можете да прочетете тук.