ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2014 - 2015 ГОДИНА


11.09.2014 г. - Уважаеми родители, каним ви заедно да се включим в инициативата на пловдивски училища за набиране на средства за децата от бедстващите райони за по-добър старт на учебната година. Призоваваме всички, които имат възможност да се включат. Това ще бъде добър пример за нашите деца за съпричастност и родолюбие.
Подай ръка на децата от бедстващите райони на БългарияСтратегия за прилагане на ИКТ в образованието и наукатаЗа училището

Основно училище “Акад. Георги Караславов” – Пловдив е основано през 1981 година. С това име съществува до 1991 година, когато, по предложение на Педагогическия съвет, с решение на Общински съвет – град Пловдив, е преименувано в ОУ “Драган Манчов”. Драган Манчов е виден пловдивски родолюбец, книжар, книгоиздател, педагог и поборник.

Училище, предпочитано от ученици и родители, заради високия професионализъм на учителите, новаторските им търсения и умението им да работят в екип за постигане на значими, измерими и доказани резултати в учебно – педагогическата си дейност, насочено към формиране на знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

Училище, в което рисковите фактори са прогнозирани и превенцията има водеща роля.

Училище, в което ефективното гражданско образование е насочено към обучение и развитие у учениците на умения за себепознаване и себеутвърждаване, за решаване на проблеми и правене на избор, за общуване и партниране.

Повече подробности за нас можете да прочетете тук.