Класиране Коледно математическо състезание

09.12.2017 годинаХХV Коледно математическо състезание вече е история!
В Пловдив се състезаваха 823 ученици!

Организаторите поздравяват всички участници
и канят класиралите се от първо до шесто място
след 18.12.2017 г.- ІІ етаж в канцеларията на училището
за получаване на наградите!

Класиране Коледно Математическо Състезание 09.12.2017Организатори на състезанието са:
Съюз на математиците в България - секция "Изток" гр. София,
Училищно настоятелство при ОУ "Драган Манчов" - гр. Пловдив
ЦПЛР Общински Детски Комплекс - гр. Пловдив

Турнирът се провежда едновременно в градовете: София, Пловдив, Варна, Плевен, Русе, Шумен, Хасково, Видин, Монтана, Горна Оряховица, Кюстендил, Благоевград, Гоце Делчев, Сандански, Ямбол, Разград, Ихтиман, Свиленград и Братислава (Словакия).


Регламент: Коледното математическо състезание провеждащо се
в ОУ „Драган Манчов” е за ученици от 1-ви до 12-ти клас.
Време за работа – 1-ви и 2-ри клас - 90 минути ( от 10 до 11,30 часа), всички останали класове 120 минути ( от 10 до 12 часа).
Дават се 9 задачи с избираем отговор (всяка задача има само един верен отговор) и 1 задача с подробно решение. Друг отговор ( отг. г ) се приема за верен само при записан верен резултат. Задачите от 1 до 3 се оценявят с по 3 точки, от 4 до 6 с по 5 точки и от 7 до 9 с по 7 точки. Задача 10 се решава подробно и се оценява с 15 точки, като се дават точки за части от задачата. Задачите за 7 клас са в модифициран формат на изпита след 7 клас за езиковите паралелки. Всяка задача от 1 до 16 има само един правилен отговор от четири възможни (отбелязани с а), б), в) и г)). За задачи 17 до 22 трябва да бъдат записани само отговорите, като задачи 21 и 22 са във формат PISA. Задачи 23 и 24 трябва да бъдат подробно решени. Задачите от 1 до 4 се оценяват с по 1 точка, от 5 до 10 с по 2 точки, от 11 до 16 с по 3 точки, от 17 до 20 с по 5 точки, задачи 21 и 22 с по 8 точки и задачи 23 и 24 с по 15 точки. Максималният брой точки е 100. Неправилни решения и задачи без отговор се оценяват с 0 точки. Оценките за 23 и 24 задачи са предварително детайлизирани по етапите на решението. Използва се специална бланка за записване на отговорите.
Всеки клас формира възрастова група, в която се извършва класиране и награждаване: до трето място - предметни награди и грамоти; до шесто място - грамоти.

Крайният срок за подаване на заявки за участие е 08.12.2017 г., а таксата за правоучастие е 8 (осем) лева.


Обявяване на резултатите:
http://draganmanchov.info - на 14.12.2017 г.
http://kmsvms.iztok-smb.com/ - след 16.12.2017 г.

Получаване на награди и грамоти след 18.12.2017 г. в канцеларията на училището.


Заявки за участие се приемат всеки работен ден
от 09:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 часа до 17:00 часа

в канцеларията на ОУ "Драган Манчов" - гр. Пловдив - ІІ етаж.

Адрес на ОУ "Драган Манчов": гр. Пловдив, ул. "Чемшир" № 11. Телефони за връзка: 642 314; 643 014.


  • Задачи, отговори и решения от КМС и от предишни години


  • Забележка: за справка или въпроси по отношение на задачите и решенията, моля обръщайте се към http://iztok-smb.com, - сайта на организаторите и съставителите на задачите, откъдето можете да изтеглите и задачите от КМС и ВМС от предишни години.