Коледно математическо състезание

15.12.2019 годинаХХVII Коледно математическо състезание вече е история!
В Пловдив се състезаваха над 700 ученици!

Организаторите поздравяват всички участници
и канят класиралите се от първо до шесто място
след 23.12.2019 г.- ІІ етаж в канцеларията на училището
за получаване на наградите!

Класиране Коледно Математическо Състезание 15.12.2019Организатори на състезанието са:
Съюз на математиците в България - секция "Изток" гр. София,
Училищно настоятелство при ОУ "Драган Манчов" - гр. Пловдив

Турнирът се провежда едновременно в градовете: София, Пловдив, Варна, Плевен, Русе, Шумен, Хасково, Видин, Монтана, Горна Оряховица, Кюстендил, Благоевград, Гоце Делчев, Сандански, Ямбол, Разград, Ихтиман, Свиленград и Братислава (Словакия).


Регламент: Коледното математическо състезание провеждащо се
в ОУ „Драган Манчов” е за ученици от 1-ви до 12-ти клас.
Време за работа – 1-ви и 2-ри клас - 90 минути ( от 10 до 11,30 часа), всички останали класове 120 минути ( от 10 до 12 часа).
Дават се 9 задачи с избираем отговор (всяка задача има само един верен отговор) и 1 задача с подробно решение. Друг отговор ( отг. г ) се приема за верен само при записан верен резултат. Задачите от 1 до 3 се оценявят с по 3 точки, от 4 до 6 с по 5 точки и от 7 до 9 с по 7 точки. Задача 10 се решава подробно и се оценява с 15 точки, като се дават точки за части от задачата. Темата за 11 и 12 клас е обща във вариант за зрелостен изпит, а задачите за 7 клас са във формата на изпита за НВО 7 клас.
Всеки клас формира възрастова група, в която се извършва класиране и награждаване: до трето място - медали и грамоти; до шесто място - грамоти.
Съгласно писмо на МОН № 9105-150 от 28.04.2018 г. относно становище на Комисията за защита на личните данни, класирането се публикува чрез оповестяване на списъци с резултати и класиране с използване само на номер от квитанцията при записване, без изписване на трите имена или друг вид идентификационни признаци на учениците.

-->

Обявяване на резултатите:
http://draganmanchov.info - на 18.12.2019 г.
http://kmsvms.iztok-smb.com/ - след 18.12.2018 г.

Получаване на награди и грамоти след 23.12.2019 г. в канцеларията на училището.


Адрес на ОУ "Драган Манчов": гр. Пловдив, ул. "Чемшир" № 11. Телефони за връзка: 642 314; 643 014.


  • Задачи, отговори и решения от КМС и от предишни години


  • Забележка: за справка или въпроси по отношение на задачите и решенията, моля обръщайте се към http://iztok-smb.com, - сайта на организаторите и съставителите на задачите, откъдето можете да изтеглите и задачите от КМС и ВМС от предишни години.