Великденско математическо състезание


20.04.2019 годинаОрганизаторите поздравяват всички участници
и канят класиралите се от първо до шесто място
след 02.05.2019 г. в канцеларията на училището
за получаване на медали и грамоти!

Класиране Великденско Математическо Състезание


20.04.2019Поредното ХХVI Великденско математическо състезание
вече е история!
В Пловдив се състезаваха над 490 ученици.
Както при коледното състезание, така и сега е проявен голям интерес от страна на първокласниците и техните родители - 139 първолаци премериха силите си над интересните задачи!

Заповядайте на 20.04.2019 г. от 10:00 часа в сградата
на ОУ "Драган Манчов" - град Пловдив на XXVI Национално
Великденско математическо състезание за ученици от І до XІІ клас.


Организатори на състезанието са:
Съюз на математиците в България - секция "Изток" гр. София,
Училищно настоятелство при ОУ "Драган Манчов" - гр. Пловдив и
Общински детски комплекс - гр. Пловдив

Турнирът се провежда едновременно в градовете: София, Пловдив, Варна, Плевен, Русе, Шумен, Хасково, Видин, Монтана, Горна Оряховица, Кюстендил, Благоевград, Гоце Делчев, Сандански, Ямбол, Разград, Ихтиман, Свиленград и Братислава (Словакия).

Регламент: Великденското математическо състезание провеждащо се в ОУ „Драган Манчов” е за ученици от 1-ви до 12-ти клас.
Времето за работа за 1 и 2 клас е 90 минути, а от 3 до 12 клас е 120 минути. Дават се 15 задачи с избираем отговор. Всяка задача има само един правилен отговор от четири възможни ( отбелязани с а), б), в) и г)), като първите три отговора са с конкретни стойности , а четвъртият е „друг отговор”). Друг отговор (отг. г) се приема за верен само при записан верен резултат. Верните отговори (съответните букви) се ограждат с кръгче. Задачите от 1 до 3 се оценяват с по 1 точка, от 4 до 6 с по 3 точки, от 7 до 9 с по 5 точки, от 10 до 12 с по 7 точки и от 13 до 15 с по 9 точки.
Задачите за 7 клас са в модифициран формат на изпита след 7 клас за езиковите паралелки. Всяка задача от 1 до 16 има само един правилен отговор от четири възможни (отбелязани с а), б), в) и г)). За задачи 17 до 22 трябва да бъдат записани само отговорите, като задачи 21 и 22 са във формат PISA. Задачи 23 и 24 трябва да бъдат подробно решени. Задачите от 1 до 4 се оценяват с по 1 точка, от 5 до 10 с по 2 точки, от 11 до 16 с по 3 точки, от 17 до 20 с по 5 точки, задачи 21 и 22 с по 8 точки и задачи 23 и 24 с по 15 точки. Максималният брой точки е 100. Неправилни решения и задачи без отговор се оценяват с 0 точки. Оценките за 23 и 24 задачи са предварително детайлизирани по етапите на решението. Използва се специална бланка за записване на отговорите.
Задачите за 11 и 12 клас са във формат матура по стандарта на МОН.
Всеки клас формира възрастова група, в която се извършва класиране и награждаване: до трето място - медали и грамоти; до шесто място - грамоти.

Крайният срок за подаване на заявки за участие е 19.04.2019 г., а таксата за правоучастие е 10 (десет) лева.

Обявяване на резултатите: www.draganmanchov.info - на 26.04.2019 г. Награждаване - след 02.05.2019 г. получаване на награди и грамоти - в канцеларията на училището.

Адрес на ОУ "Драган Манчов": гр. Пловдив, ул. "Чемшир" № 11. Телефон за връзка: 032 643 014.


  • Изтеглете задачи и решения от ВМС и КМС