ЗАЕДНО В ИМЕТО НА ДОБРОТО

Заедно деца, родители и учители от ОУ „Драган Манчов“ направихме голяма добрина! На 15-ти септември и в дните след първия учебен ден успяхме да съберем 4 215 лева за лечението на малкия Ивайло. Вместо цвете за учителя, родители и ученици дариха средства за болното момченце. В първия учебен ден предадохме на децата ни най-важния урок – можеш да бъдеш добър човек, да бъдеш състрадателен и че с общи усилия добрината става по-голяма! В кутията с дарения освен парички, имаше и картички с пожелание за бързо оздравяване за Ивайло.

Малкият има рядко заболяване на лявото краче и не може да ходи. Детето премина успешно тежка операция, но лечението продължава. Сумата, необходима за това, е непосилна за семейството на момчето. През м. юни родители, ученици и учители отново протегнахме ръка и помогнахме. Тогава заедно събрахме и дарихме 2270 лева за лечението на Ивайло.

Сърдечно благодарим на всички, които се включиха в кампанията и дариха любов и средства за Ивайло!

/публ. 27.09.2021 г./

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

15 септември 2021, 9.00 часа, училищен двор – тържествено откриване на учебната година с присъствието на първокласниците и техните родители.

Останалите класове откриват учебната година, спазвайки следния график:

9.15 часа – 5. клас
9.30 часа – 6. клас
9.45 часа – 7. клас
9.30 часа – 2. клас
9.45 часа – 3. клас
10.00 часа – 4. клас

В училищната сграда и прилежащите й площи стриктно се спазват приетите мерки в условия на извънредна епидемична обстановка.

ДА ЗАПОЧНЕМ УЧЕБНАТА ГОДИНА С ДОБРИНА

Първия учебен ден – да помогнем на Ивайло да продължи лечението си и да проходи!
Скъпи родители и ученици, решихме да започнем новата учебна година с правене на добрина. Писали сме Ви за малкия Ивайло –момченцето, което има рядко заболяване на лявото краче и не може да ходи. Детето премина успешно тежка операция, но лечението продължава. Сумата, необходима за това, е непосилна за семейството на Ивайло. През м. юни родители, ученици и учители протегнахме ръка и помогнахме. Тогава заедно събрахме и дарихме 2270 лева за лечението на Ивайло. Каним Ви да го направим отново на 15-ти септември.
Скъпи родители и ученици, вместо цвете за учителя дарете средства за лечението на Ивайло. Нека помогнем чудото да се случи и момченцето да стъпи на двете си крачета. Заедно можем да направим голямо добро!
Кутията за дарения ще бъде поставена във фоайето в училище /до кабинката на охраната/.
Сърдечно благодарим!

СЪОБЩЕНИЕ

        Уважаеми родители, всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.
Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявлениедекларация. В
случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или
общинско училище, издадено от съответното училище;

копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не покъсно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път.
Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане.
Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по
електронен път, чрез създадената от ДАЕУ еформа на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен
институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен
квалифициран електронен подпис.

При възникнали въпроси, относно заявяването на услугата можете да се обръщате
към Помощен контактен център на ДАЕУ 070020341 help@egov.bg.

/публ. 9.08.2021 г./

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители, публикуваме списъци на учениците от Iа, Iб и Iв клас за учебната 2021/2022 година, както следва:

1а клас – класен ръководител Татяна Ценова

1б клас- класен ръководител Силвия Вардинова

1в клас- класен ръководител Невенка Стефанова

/публ. 26.07.2021 г., актуализиран 12.08.2021 г./

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители, Основно училище „Драган Манчов“-Пловдив приема ученици за ПЕТИ КЛАС в паралелки с разширено изучаване на Математика, Английски език и Компютърно моделиране и информационни технологии. 

Записването става всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в канцелария на училището – град Пловдив, ул. Чемшир № 11. Телефон за контакт: 032/643014.

Учениците от V, VI и VII клас получават училищна подготовка на високо ниво. След VII клас наши възпитаници продължават образованието си в най-добрите пловдивски гимназии. Екипът от учители е квалифициран и мотивиран за успешна подготовка за НВО и за добра реализация на учениците.

В V клас на ОУ „Драган Манчов“ за учебната 2021/2022 г. ще бъдат приети:

 1. Всички ученици от ІV клас на ОУ „Драган Манчов“, които желаят да продължат обучението си в същото училище.
 2. Ученици, завършили успешно ІV клас в други училища.

Необходими документи:

 1. Заявление до директора на училището за приемане в V клас /по образец/
 2. Удостоверение за раждане – копие и оригинал за сверяване на данни
 3. Удостоверение за завършен начален етап на основното образование
 4. Лична амбулаторна карта на детето/ученика.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА С РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

На 2 юли, петък, от 18 часа във физкултурния салон на първия етаж на училището ще се проведе родителска среща с родителите на малките ученици, които от септември ще бъдат в 1 клас на ОУ „Драган Манчов“.

Заедно правим добро, да помогнем на Ивайло!

Заедно сме още по-силни и още по-добри! Училище „Драган Манчов“ се включва в инициативата да помогне на малкия Ивайло да води нормален живот с дълбокото убеждение, че дарителството помага на нуждаещите се, но прави и дарителите в по-голяма степен Човеци! Ивайло се ражда с  рядко заболяване с диагноза фибуларна хемимелия на лявото краче. Липсват малкият пищял и две пръстчета на крачето, има деформирано ходило и изкривен голям пищял. Това пречи на момченцето да проходи.

Кутия за дарения ще бъде поставена във фоайето на ОУ“Драган Манчов“, както и в залата на Дом „Борис Христов“ по време на концерта на 27 юни 2021 година, посветен на 40-годишния юбилей на училището.
Средствата се набират в:
Уникредит Булбанк
BIC – UNCRBGSF
IBAN – BG09UNCR70001524361989
Титуляр на сметката – Фондация “Надежда за Бъдеще“

Основание за дарение – За лечение на Ивайло Чалъков

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

СЪОБЩЕНИЕ

На 15.06.2021 г. /вторник/ в 12.00 часа стартира записването на класираните ученици за първи клас в ОУ „Драган Манчов“. Подаването на документи за записване става в класна стая на първия етаж в училище.

Родителите е необходимо да представят:

1.Удостоверение за завършена подготвителна група в ДГ/училище.

2.Копие (и оригинал за сверка) на акт за раждане на детето.

3.Удостоверение за преместване, издадено от ДГ, посещавана от детето, в случай че към датата на записване детето вече е отписано.

Краен срок за записване на учениците – 22.06.2021 г. /вкл./, 17.00 часа.

Работно време на комисията по прием:

15.06.2021 г. /вторник/- 12.00 – 17,30 часа

16.06.2021 г. /сряда/ – 14,00 – 17,30 часа

17.06.2021 г. /четвъртък/ – 8,30 – 17,30 часа

18.06.2021 г. /петък/ – 14,00 – 17,30 часа

21.06.2021 г. /понеделник/ – 8,30 – 17,30 часа

22.06.2021 г. /вторник/ – 8,30 – 17,00 часа.

/публ. 14.06.2021 г./

 СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители, през месец юни учителите в ОУ „Драган Манчов“ ще провеждат часове със занимания по интереси, проектни дейности и работа с ученици с обучителни затруднения. Тук може да се запознаете с ГРАФИКА НА ДЕЙНОСТИ В ОУ „ДРАГАН МАНЧОВ“.

/публ. 28.05.2021 г./

ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС през 2021 година- ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ РОДИТЕЛИТЕ, ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

ВИЖТЕ  ГРАФИКА на ДЕЙНОСТИТЕ

ОУ „Драган Манчов“ обявява прием за 3 паралелки ПЪРВИ КЛАС за учебната 2021/2022 година. Те ще бъдат с разширено изучаване на Математика и Английски език.

ПРИЕМ ПЕТИ КЛАС

За учебната 2021/2022 г. Основно училище „Драган Манчов“-Пловдив обявява прием за 3 паралелки в ПЕТИ КЛАС с разширено изучаване на  Математика, Английски език и Компютърно моделиране и информационни технологии.

Учениците от V, VI и VII клас получават училищна подготовка на високо ниво. След VII клас наши възпитаници продължават образованието си в най-добрите пловдивски гимназии. Екипът от учители е квалифициран и мотивиран за успешна подготовка за НВО и за добра реализация на учениците.

В V клас на ОУ „Драган Манчов“ за учебната 2021/2022 г. ще бъдат приети:

 1. Всички ученици от ІV клас на ОУ „Драган Манчов“, които желаят да продължат обучението си в същото училище.
 2. Ученици, завършили успешно ІV клас в други училища.

Необходими документи:

 1. Заявление до директора на училището за приемане в V клас /по образец/
 2. Удостоверение за раждане – копие и оригинал за сверяване на данни
 3. Удостоверение за завършен начален етап на основното образование
 4. Лична амбулаторна карта на детето/ученика

Срок за подаване на заявления и записване в V клас за учебната 2021/2022 година:
от 21.06 до 09.07 вкл.

Работно време на канцелария:
от 8:30 часа до 17 часа

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. обучението на учениците от 5 до 7 клас в ОУ „Драган Манчов“ ще се осъществява, както следва:

 1. На 5.05.2021 г. и 7.05.2021 г. присъствено се обучават учениците от 5 клас. За учениците от 6 и 7 клас се осъществява ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/.
 2. В периода от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. присъствено се обучават учениците от 5 и 6 клас. За учениците от 7 клас се осъществява ОРЕС.
 3. От 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. присъствено се обучават учениците от 6 и 7 клас. За 5 клас се осъществява ОРЕС.
 4. Считано от 10.05.2021 г. до 28.05.2021 г. учениците от прогимназиален етап минават втора смяна. Занятията се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание. Определям график на учебните часове, както следва:

Паралелки в присъствено обучение – 40 мин. учебен час

Първи час: 13.20 – 14.00 ч.

Междучасие: 14.00 – 14.10 ч.

Втори час: 14.10 – 14.50 ч.

Междучасие: 14.50 – 15.00 ч.

Трети час: 15.00 ч. – 15.40 ч.

Междучасие: 15.40 – 16.00 ч.

Четвърти час: 16.00 – 16.40 ч.

Междучасие: 16.40 – 16.45 ч.

Пети час: 16.45 – 17.25 ч.

Междучасие: 17.25 – 17.30 ч.

Шести час: 17.30 – 18.10 ч.

Междучасие: 18.10- 18.15 ч.

Седми час: 18.15 – 18.55 ч.

Паралелки при ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/ – 30 мин. учебен час

Първи час: 13.20 – 13.50 ч.

Междучасие: 13.50 – 14.10 ч.

Втори час: 14.10 – 14.40 ч.

Междучасие: 14.40 – 15.00 ч.

Трети час: 15.00 ч. – 15.30 ч.

Междучасие: 15.30 – 16.00 ч.

Четвърти час: 16.00 – 16.30 ч.

Междучасие: 16.30 – 16.45 ч.

Пети час: 16.45 – 17.15 ч.

Междучасие: 17.15 – 17.30 ч.

Шести час: 17.30 – 18.00 ч.

Междучасие: 18.00- 18.15 ч.

Седми час: 18.15 – 18.45 ч.

 1. Присъственото обучение се провежда при стриктно спазване на План за работа в условия на COVID -19 в ОУ „Драган Манчов“, Пловдив през учебната 2020-2021 година. Същият е публикуван на интернет страницата на училището.
 2. Учителите от прогимназиален етап на ОУ „Драган Манчов“ реализират ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/ с помощта на информационните и комуникационните технологии. ОРЕС обхваща самия образователен процес, подготовката на учебни материали и образователни ресурси, онлайн консултации с ученици и родители, проверка и отчитане изпълнението на възложени задачи, обратна връзка с учениците/родителите и др. Обучението се организира от всеки учител чрез Google Classroom и Google Meet, интернет ресурси и приложения, като се осигурява проследимост и визуализация на обучението.
 3. При ОРЕС се спазва т. 29 на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗПУО, съгласно която „Синхронно обучение от разстояние в електронна среда“ е обучение от разстояние в електронна среда, при което обучаващият и обучаемите взаимодействат в реално време, едновременно, присъствено, чрез визуален контакт през електронна платформа.

/публ. 05.05.2021 г./

Училището ни отбеляза Световния ден на Земята

/СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО/

Учениците от 4 „б“ клас на ОУ „Драган Манчов“ представиха презентация за Световния ден Земята. Със стихове, песни и танци възпитаниците на Силвия Вардинова показаха, че възстановяването на Земята и нейните ресурси зависи от всеки жител на планетата. Специални гости на тържеството бяха кметът на район „Западен“  Димитър Колев, зам.-кметовете Георги Георгиев и Димитър Караилиев, както и експертите на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) Младен Ангелов и Людмил Милчев. Пред тях децата демонстрираха знанията си за богатствата на природата и тяхната значимост за човечеството, представиха визията си за съхранение на ресурсите на Земята, опазването на водата, и обогатяването на растителния свят.

СЪОБЩЕНИЕ

Считано от 12.04.2021 г. присъствено ще се обучават учениците от 1. до 4. клас.

От 12.04. до 23.04.2021 г. присъствено ще се обучават и учениците от 7. клас. През това време учениците от 5. и 6. клас ще се обучават в електронна среда от разстояние.

Присъственото обучение се осъществява при стриктно спазване на Плана за работа в условия на COVID през учебната 2020-2021 г. в ОУ „Драган Манчов“.

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ НА 7. КЛАС – ПРИСЪСТВЕНО                    

Първи час: 8.00 – 8.40 ч.                                                                                          

Междучасие: 8.40 – 8.50 ч.

Втори час: 8.50 – 9.30 ч.

Междучасие: 9.30 – 9.40 ч.

Трети час: 9.40 ч. – 10.20 ч.

Междучасие: 10.20 – 10.40 ч.

Четвърти час: 10.40 – 11.20 ч.

Междучасие: 11.20 – 11.30 ч.

Пети час: 11.30 – 12.10 ч.

Междучасие: 12.10 – 12.20 ч.

Шести час: 12.20 – 13.00 ч.

Междучасие: 13.00  – 13.10 ч.

Седми час: 13.10 – 13.50 ч.

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ НА 5. И 6. КЛАС – ОЕСР

Първи час: 8.00 – 8.30 ч.                                                                                          

Междучасие: 8.30 – 8.50 ч.

Втори час: 8.50 – 9.20 ч.

Междучасие: 9.20 – 9.40 ч.

Трети час: 9.40 ч. – 10.10 ч.

Междучасие: 10.10 – 10.40 ч.

Четвърти час: 10.40 – 11.10 ч.

Междучасие: 11.10 – 11.30 ч.

Пети час: 11.30 – 12.00 ч.

Междучасие: 12.00 – 12.20 ч.

Шести час: 12.20 – 12.50 ч.

Междучасие: 12.50  – 13.10 ч.

Седми час: 13.10 – 13.40 ч.

/публ. на 09.04.2021 г./

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми ученици и родители, 1.04. и 2.04.2021 г. са учебни дни в електронна среда от разстояние.

Пролетната ваканция е от 3.04. до 11.04.2021 г. /вкл./.

/публ. 31.03.2021 г./

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДРАГАН МАНЧОВ”

З А П О В Е Д

№ РД-10-484/29.03.2021 г.

На основание чл. 143, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 41, чл. 42 и чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и чл. 31, ал. 1, т. 8 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и след становище на обществения съвет

УТВЪРЖДАВАМ:

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ за учебната 2021/2022 година, както следва:

Прием в клас: Брой паралелки Брой места в паралелка
Първи клас 3 24
Пети клас 3 Vа – 29, Vб -29, Vв -18
 1. Брой на групите за целодневна организация на учебния ден: Първи клас – 3 /три/.
 2. За свободни да се считат местата до максимално определения в паралелката.
 3. Свободните места се запълват до 14.09.2021 г.
 4. Дейностите по приема на учениците в първи и пети клас се осъществява от комисия по изпълнение на училищния план-прием, назначена с моя заповед №РД-10-483/29.03.2021г.
 5. Настоящата заповед да се сведе до знанието на председателя на комисията по изпълнение на училищния план-прием и да бъде публикувана на електронната страница на училището.
 6. Копие от заповедта да бъде представена на началника на РУО-Пловдив и кмета на община Пловдив в срок до 10 април 2021 г.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Георги Анастасов – заместник –директор УД.

Десислава Стаменова  /п/

Директор на ОУ „Драган Манчов“

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ 

ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ 2021

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици и родители, на основание Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № РД 09-748/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката в периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. обучението на всички ученици ще се осъществява от разстояние в електронна среда.

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ

I – IV клас:

Първи час 9.00 – 9.20 ч.

Втори час 9.30 – 9.50 ч.

Трети час 10.10 – 10.30 ч.

Четвърти час 10.40 – 11.00 ч.

Пети час 11.10 – 11.30 ч.

Шести час 11.40 – 12.00 ч.

Групи за целодневна организация на учебния ден:

Първи час 13.00 – 13.20 ч.

Втори час 13.30 – 13.50 ч.

Трети час 14.00 – 14.20 ч.

Четвърти час 14.30 – 14.50 ч.

Пети час 15.00 – 15.20 ч.

Шести час 15.30 – 15.50 ч.

V, VI и VII клас:

Първи час: 8.00 – 8.30 ч.

Втори час: 8.40 – 9.10 ч.

Трети час: 9.20 ч. – 9.50 ч.

Четвърти час: 10.10 – 10.40 ч.

Пети час: 10.50 – 11.20 ч.

Шести час: 11.30 – 12.00 ч.

Седми час: 12.10 – 12.40 ч.

публикувано на 19.03.2021 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Приключи Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ в ОУ „Драган Манчов“. Верните отговори на задачите от 1. до 4. клас може да видите ТУК.

публикувано на 19.03.2021 г.

 

 

Пореден успех за Ния Костова от 3б клас! Тя зае трето място на престижното състезание „Математика без граници“.

Браво, Ния! Гордеем се с теб!

 

ПЛАН ЗА РАБОТА В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ДРАГАН МАНЧОВ” – ПЛОВДИВ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID – 19

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДРАГАН  МАНЧОВ” – ПЛОВДИВ

 гр.Пловдив,ул. „Чемшир” № 11, тел. 032/ 64 30 14  

email: office@draganmanchov.info

З А П О В Е Д

№ РД-10-466/11.03.2021 г.

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и съгласно Решение на Общински кризисен щаб към Областен управител на област Пловдив № РД-20-36/11.03.2021 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. За периода от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включително се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от пети до седми клас в ОУ „Драган Манчов“-Пловдив. За посочения срок учениците преминават в ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/.
 2. За този период определям график на учебните часове за V, VI и VII клас, както следва:

Първи час: 8.00 – 8.30 ч.

Междучасие: 8.30 – 8.40 ч.

Втори час: 8.40 – 9.10 ч.

Междучасие: 9.10 – 9.20 ч.

Трети час: 9.20 ч. – 9.50 ч.

Междучасие: 9.50 – 10.10 ч.

Четвърти час: 10.10 – 10.40 ч.

Междучасие: 10.40 – 10.50 ч.

Пети час: 10.50 – 11.20 ч.

Междучасие: 11.20 – 11.30 ч.

Шести час: 11.30 – 12.00 ч.

Междучасие: 12.00  – 12.10 ч.

Седми час: 12.10 – 12.40 ч.

 1. Класните ръководители на паралелките от прогимназиален етап своевременно да уведомят ученици и родители.
 2. Учителите от прогимназиален етап на ОУ „Драган Манчов“ реализират ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/ с помощта на информационните и комуникационните технологии. ОРЕС обхваща самия образователен процес, подготовката на учебни материали и образователни ресурси, онлайн консултации с ученици и родители, проверка и отчитане изпълнението на възложени задачи, обратна връзка с учениците/родителите и др. Обучението се организира от всеки учител чрез Google Classroom и Google Meet, интернет ресурси и приложения, като се осигурява проследимост и визуализация на обучението.
 3. При ОРЕС се спазва т.29 на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗПУО, съгласно която „Синхронно обучение от разстояние в електронна среда“ е обучение от разстояние в електронна среда, при което обучаващият и обучаемите взаимодействат в реално време, едновременно, присъствено, чрез визуален контакт през електронна платформа.
 4. Контрол по осъществяване на заповедта ще осъществявам лично.

Заповедта да се сведе до знанието на учителите от прогимназиален етап за изпълнение.

Десислава Стаменова      /п/

Директор на ОУ „Драган Манчов“-Пловдив

 

ПРОВЕЖДАМЕ НАЦИОНАЛНОТО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

„ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

Уважаеми родители, училището ни ще е домакин на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за ученици от ОУ „Драган Манчов“. То се организира от Министерство на образованието и науката и е без такса правоучастие.

Състезанието ще се проведе на 18.03.2021 г. /четвъртък/ от 12.00 до 13.30 часа в сградата на ОУ „Драган Манчов“-Пловдив.

Родителите на ученици от I до VII от училището, които искат да участват в състезанието, трябва до 04.03.2021 г. да попълнят в канцеларията заявление за участие и декларация за информираност и съгласие, както и да съобщят на класния ръководител за участието на ученика.

Форматът на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ е 26 задачи, първите 24 от които са тестови – всяка с пет избираеми отговора, от които само един е верният, и 2 задачи с номера 25 и 26 с кратък свободен отговор.

При провеждане на състезанието ще се спазват противоепидемичните мерки, въведени в ОУ „Драган Манчов“-Пловдив.

публикувано на 26.02.2021 г.

 

НАША ГОРДОСТ – НАЙ-ДОБРИТЕ НИ КРАСНОПИСЦИ

Наши учители и ученици от III и IV клас проведоха инициативи по повод 23. януари – Международен ден на ръкописното писмо/почерка. Материалите на нашите деца са публикувани ТУК. Учениците ни с най-красив почерк се включиха с ентусиазъм и старание в проявите.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
27.01.2021 г.

1. Присъствените учебни занятия за учениците от пети до седми клас в ОУ „Драган Манчов“ – Пловдив ще се провеждат при спазване на следния график:
от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7 клас;
от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5 клас;
от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6 клас.

2. Графикът на учебните часове е както следва:
от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г.:
7 клас – присъствено обучение – 40 мин. учебен час
Първи час: 7.30 – 8.10 ч.
Междучасие: 8.10 – 8.20 ч.
Втори час: 8.20 – 9.00 ч.
Междучасие: 9.00 – 9.10 ч.
Трети час: 9.10 ч. – 9.50 ч.
Междучасие: 9.50 – 10.10 ч.
Четвърти час: 10.10 – 10.50 ч.
Междучасие: 10.50 – 11.00 ч.
Пети час: 11.00 – 11.40 ч.
Междучасие: 11.40 – 11.45 ч.
Шести час: 11.45 – 12.25 ч.
Междучасие: 12.25 – 12.30 ч.
Седми час: 12.30 – 13.10 ч.

От 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г.:
5 и 6 клас – ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/ – 30 мин. учебен час
Първи час: 7.30 – 8.00 ч.
Междучасие: 8.00 – 8.20 ч.
Втори час: 8.20 – 8.50 ч.
Междучасие: 8.50 – 9.10 ч.
Трети час: 9.10 ч. – 9.40 ч.
Междучасие: 9.40 – 10.10 ч.
Четвърти час: 10.10 – 10.40 ч.
Междучасие: 10.40 – 11.00 ч.
Пети час: 11.00 – 11.30 ч.
Междучасие: 11.30 – 11.45 ч.
Шести час: 11.45 – 12.15 ч.
Междучасие: 12.15 – 12.30 ч.
Седми час: 12.30 – 13.00 ч.

От 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г.:
5 клас – присъствено обучение – 40 мин. учебен час
Първи час: 7.30 – 8.10 ч.
Междучасие: 8.10 – 8.20 ч.
Втори час: 8.20 – 9.00 ч.
Междучасие: 9.00 – 9.10 ч.
Трети час: 9.10 ч. – 9.50 ч.
Междучасие: 9.50 – 10.10 ч.
Четвърти час: 10.10 – 10.50 ч.
Междучасие: 10.50 – 11.00 ч.
Пети час: 11.00 – 11.40 ч.
Междучасие: 11.40 – 11.45 ч.
Шести час: 11.45 – 12.25 ч.
Междучасие: 12.25 – 12.30 ч.
Седми час: 12.30 – 13.10 ч.

От 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г.
6 и 7 клас – ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/ – 30 мин. учебен час
Първи час: 7.30 – 8.00 ч.
Междучасие: 8.00 – 8.20 ч.
Втори час: 8.20 – 8.50 ч.
Междучасие: 8.50 – 9.10 ч.
Трети час: 9.10 ч. – 9.40 ч.
Междучасие: 9.40 – 10.10 ч.
Четвърти час: 10.10 – 10.40 ч.
Междучасие: 10.40 – 11.00 ч.
Пети час: 11.00 – 11.30 ч.
Междучасие: 11.30 – 11.45 ч.
Шести час: 11.45 – 12.15 ч.
Междучасие: 12.15 – 12.30 ч.
Седми час: 12.30 – 13.00 ч.

3. График на часовете след 2.03.2021 г. ще бъде изготвен и приложен в последваща заповед.

4. Присъственото обучение се провежда при стриктно спазване на Плана за работа в условия на COVID -19 в ОУ „Драган Манчов“, Пловдив през учебната 2020-2021 година. Същият е публикуван на интернет страницата на училището.

5. Учителите от прогимназиален етап на ОУ „Драган Манчов“ реализират ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/ с помощта на информационните и комуникационните технологии. ОРЕС обхваща самия образователен процес, подготовката на учебни материали и образователни ресурси, онлайн консултации с ученици и родители, проверка и отчитане изпълнението на възложени задачи, обратна връзка с учениците/родителите и др. Обучението се организира от всеки учител чрез Google Classroom и Google Meet, интернет ресурси и приложения, като се осигурява проследимост и визуализация на обучението.

6. При ОРЕС се спазва т.29 на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗПУО, съгласно която „Синхронно обучение от разстояние в електронна среда“ е обучение от разстояние в електронна среда, при което обучаващият и обучаемите взаимодействат в реално време, едновременно, присъствено, чрез визуален контакт през електронна платформа.

 

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет