ПЛАН ЗА РАБОТА В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ДРАГАН МАНЧОВ” – ПЛОВДИВ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID – 19

 

ПРОВЕЖДАМЕ НАЦИОНАЛНОТО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

„ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

Уважаеми родители, училището ни ще е домакин на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“. То се организира от Министерство на образованието и науката и е без такса правоучастие.

Състезанието ще се проведе на 18.03.2021 г. /четвъртък/ от 12.00 до 13.30 часа в сградата на ОУ „Драган Манчов“-Пловдив.

Родителите на ученици от I до VII, които искат да участват в състезанието, трябва до 04.03.2021 г. да попълнят в канцеларията на училището заявление за участие и декларация за информираност и съгласие, както и да съобщят на класния ръководител за участието на ученика.

Форматът на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ е 26 задачи, първите 24 от които са тестови – всяка с пет избираеми отговора, от които само един е верният, и 2 задачи с номера 25 и 26 с кратък свободен отговор.

При провеждане на състезанието ще се спазват противоепидемичните мерки, въведени в ОУ „Драган Манчов“-Пловдив.

публикувано на 26.02.2021 г.

 

НАША ГОРДОСТ – НАЙ-ДОБРИТЕ НИ КРАСНОПИСЦИ

Наши учители и ученици от III и IV клас проведоха инициативи по повод 23. януари – Международен ден на ръкописното писмо/почерка. Материалите на нашите деца са публикувани ТУК. Учениците ни с най-красив почерк се включиха с ентусиазъм и старание в проявите.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
27.01.2021 г.

1. Присъствените учебни занятия за учениците от пети до седми клас в ОУ „Драган Манчов“ – Пловдив ще се провеждат при спазване на следния график:
от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7 клас;
от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5 клас;
от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6 клас.

2. Графикът на учебните часове е както следва:
от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г.:
7 клас – присъствено обучение – 40 мин. учебен час
Първи час: 7.30 – 8.10 ч.
Междучасие: 8.10 – 8.20 ч.
Втори час: 8.20 – 9.00 ч.
Междучасие: 9.00 – 9.10 ч.
Трети час: 9.10 ч. – 9.50 ч.
Междучасие: 9.50 – 10.10 ч.
Четвърти час: 10.10 – 10.50 ч.
Междучасие: 10.50 – 11.00 ч.
Пети час: 11.00 – 11.40 ч.
Междучасие: 11.40 – 11.45 ч.
Шести час: 11.45 – 12.25 ч.
Междучасие: 12.25 – 12.30 ч.
Седми час: 12.30 – 13.10 ч.

От 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г.:
5 и 6 клас – ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/ – 30 мин. учебен час
Първи час: 7.30 – 8.00 ч.
Междучасие: 8.00 – 8.20 ч.
Втори час: 8.20 – 8.50 ч.
Междучасие: 8.50 – 9.10 ч.
Трети час: 9.10 ч. – 9.40 ч.
Междучасие: 9.40 – 10.10 ч.
Четвърти час: 10.10 – 10.40 ч.
Междучасие: 10.40 – 11.00 ч.
Пети час: 11.00 – 11.30 ч.
Междучасие: 11.30 – 11.45 ч.
Шести час: 11.45 – 12.15 ч.
Междучасие: 12.15 – 12.30 ч.
Седми час: 12.30 – 13.00 ч.

От 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г.:
5 клас – присъствено обучение – 40 мин. учебен час
Първи час: 7.30 – 8.10 ч.
Междучасие: 8.10 – 8.20 ч.
Втори час: 8.20 – 9.00 ч.
Междучасие: 9.00 – 9.10 ч.
Трети час: 9.10 ч. – 9.50 ч.
Междучасие: 9.50 – 10.10 ч.
Четвърти час: 10.10 – 10.50 ч.
Междучасие: 10.50 – 11.00 ч.
Пети час: 11.00 – 11.40 ч.
Междучасие: 11.40 – 11.45 ч.
Шести час: 11.45 – 12.25 ч.
Междучасие: 12.25 – 12.30 ч.
Седми час: 12.30 – 13.10 ч.

От 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г.
6 и 7 клас – ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/ – 30 мин. учебен час
Първи час: 7.30 – 8.00 ч.
Междучасие: 8.00 – 8.20 ч.
Втори час: 8.20 – 8.50 ч.
Междучасие: 8.50 – 9.10 ч.
Трети час: 9.10 ч. – 9.40 ч.
Междучасие: 9.40 – 10.10 ч.
Четвърти час: 10.10 – 10.40 ч.
Междучасие: 10.40 – 11.00 ч.
Пети час: 11.00 – 11.30 ч.
Междучасие: 11.30 – 11.45 ч.
Шести час: 11.45 – 12.15 ч.
Междучасие: 12.15 – 12.30 ч.
Седми час: 12.30 – 13.00 ч.

3. График на часовете след 2.03.2021 г. ще бъде изготвен и приложен в последваща заповед.

4. Присъственото обучение се провежда при стриктно спазване на Плана за работа в условия на COVID -19 в ОУ „Драган Манчов“, Пловдив през учебната 2020-2021 година. Същият е публикуван на интернет страницата на училището.

5. Учителите от прогимназиален етап на ОУ „Драган Манчов“ реализират ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/ с помощта на информационните и комуникационните технологии. ОРЕС обхваща самия образователен процес, подготовката на учебни материали и образователни ресурси, онлайн консултации с ученици и родители, проверка и отчитане изпълнението на възложени задачи, обратна връзка с учениците/родителите и др. Обучението се организира от всеки учител чрез Google Classroom и Google Meet, интернет ресурси и приложения, като се осигурява проследимост и визуализация на обучението.

6. При ОРЕС се спазва т.29 на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗПУО, съгласно която „Синхронно обучение от разстояние в електронна среда“ е обучение от разстояние в електронна среда, при което обучаващият и обучаемите взаимодействат в реално време, едновременно, присъствено, чрез визуален контакт през електронна платформа.

 

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет