За училището


Масовото общообразователно училище „Академик Георги Караславов” – град Пловдив започва дейността си от 15.09.1981 година в сградата на 44 основно училище „Св.св. Кирил и Методий” – Пловдив. Там провежда учебно – възпитателната си дейност в продължение на една учебна година. Междувременно продължава доизграждането на новата сграда – 24 – класно училище, наложено от обстоятелството, че наличното в квартал „Септемврийци” ОУ „Кирил и Методий” не може да побере всички деца, подлежащи на обучение.

През следващата учебна 1982 / 1983 година ОУ „Академик Георги Караславов” започва занятия в новата сграда. Обстоятелствата налагат в същата сграда да осъществява дейността си и Математическа гимназия „Академик Кирил Попов” – Пловдив. Обучението се провежда двусменно.

По предложение на Педагогическия съвет с Протокол № 8 от 21.06.1991 година и с Решение № 9 от 20.09.1991 година на Общински съвет град Пловдив училището е преименувано в ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДРАГАН МАНЧОВ”. Драган Манчов е виден пловдивски родолюбец, книгоиздател и книжар, педагог и поборник. От създаването си в училището са обучавани средногодишно по 600 ученици – при откриването му те са над 1200, а в настоящия момент се учат 539 деца, разпределени в 22 паралелки и 13 групи с дейности в целодневна организация. Педагогическият колектив през учебната 2019 / 2020 година се състои от 44 учители.