Протокол Обществен съвет – 19 април, 2023 година

Протокол Обществен съвет – 17 март, 2023 година

Протокол Обществен съвет – 7 март, 2023

Протокол Обществен съвет – 12 октомври, 2022 година

Протокол Обществен съвет – 11 януари, 2022 година

 Протокол Обществен съвет – 14 април, 2021 година

Протокол Обществен съвет, 21 януари 2021

Относно: Информация за изпълнението на бюджета

на ОУ „Драган Манчов“ за 2020 година

 

Заседание – избор на председател на Обществения съвет 23.10.2020

ВАЖНО! Публикувано на 20.10.2020 г.

П О К А Н А

За първо заседание на Обществения съвет
на ОУ „Драган Манчов“,
избран на Общо събрание с представителите
на родителите на 15.10.2020 година
поради прекратяване мандата на предходния.

От Десислава Стаменова,
директор на ОУ „Драган Манчов“

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

Във връзка с чл. 265 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.18 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата Ви каня да участвате в заседание за избор на председател на Обществения съвет на ОУ „Драган Манчов“.
То ще се проведе онлайн на 23.10.2020 г. от 18.00 часа при следния дневен ред:

 

  1. Запознаване с бюджета на ОУ „Драган Манчов“;
  2. Избор на председател на Обществения съвет;
  3. Текущи въпроси.

Надявам се на Вашето съдействие, взаимопомощ и присъствие.

Учредително заседание на Обществения съвет, 15.10.2020 г.

ВАЖНО! Публикувано на 24.09.2020 г.

П О К А Н А

За Общо събрание с представителите на родителите
от всяка паралелка, избрани на родителските срещи, проведени в седмицата преди откриването на учебната година, за участници в събранието за избор на членове
и председател на Обществения съвет на ОУ „Драган Манчов“ – гр. Пловдив

От Десислава Стаменова,
директор на ОУ „Драган Манчов“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с чл. 265 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.11 от Правилника
за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата Ви каня да участвате в събрание за избор на членове на Обществения съвет на ОУ „Драган Манчов“.
То ще се проведе на 15.10.2020 г. от 18.00 часа
при следния дневен ред:

  1. Запознаване с дейността на Обществения съвет;
  2. Избор на членове на Обществения съвет на училището;
  3. Избор на резервни членове на Обществения съвет;
  4. Избор на председател на Обществения съвет;
  5. Текущи въпроси.

Надявам се на Вашето съдействие, взаимопомощ и присъствие.