Информация по изпълнение на Бюджет 2021 година

Бюджет 2021 на ОУ „Драган Манчов“

ОТЧЕТ първо тримесечие 2021

ОТЧЕТ второ тримесечие 2021

ОТЧЕТ трето тримесечие 2021

Информация по изпълнение на Бюджет 2020 година

––––––––––––––––––––––––––-

Информация по изпълнение на Бюджет 2019 година

––––––––––––––––––––––––––-

Информация по изпълнение на Бюджет 2018 година