Информация за изпълнение на Бюджет 2024 година

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2024 на ОУ „Драган Манчов“

ОТЧЕТ първо тримесечие 2024

Информация за изпълнение на Бюджет 2023 година

БЮДЖЕТ 2023 на ОУ „Драган Манчов“

ОТЧЕТ първо тримесечие 2023

ОТЧЕТ второ тримесечие 2023

ОТЧЕТ трето тримесечие 2023

ОТЧЕТ НА ОУ „ДРАГАН МАНЧОВ“ ЗА 2023

Информация за изпълнение на Бюджет 2022 година

БЮДЖЕТ 2022 на ОУ „Драган Манчов“

ОТЧЕТ първо тримесечие 2022

ОТЧЕТ второ тримесечие 2022

ОТЧЕТ трето тримесечие 2022

ОТЧЕТ НА ОУ „ДРАГАН МАНЧОВ“ ЗА 2022

Информация по изпълнение на Бюджет 2021 година

Бюджет 2021 на ОУ „Драган Манчов“

ОТЧЕТ първо тримесечие 2021

ОТЧЕТ второ тримесечие 2021

ОТЧЕТ трето тримесечие 2021

ОТЧЕТ НА ОУ „ДРАГАН МАНЧОВ“ 2021

Информация по изпълнение на Бюджет 2020 година

––––––––––––––––––––––––––-

Информация по изпълнение на Бюджет 2019 година

––––––––––––––––––––––––––-

Информация по изпълнение на Бюджет 2018 година