Информация по изпълнение на Бюджет 2021 година

Бюджет 2021 на ОУ „Драган Манчов“

ОТЧЕТ първо тримесечие 2021

ОТЧЕТ II-ро тримесечие 2021

Информация по изпълнение на Бюджет 2020 година

––––––––––––––––––––––––––-

Информация по изпълнение на Бюджет 2019 година

––––––––––––––––––––––––––-

Информация по изпълнение на Бюджет 2018 година