2023-2024 УЧЕБНА ГОДИНА

СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ:

Десислава Стаменова

Георги Анастасов

Теодора Кънева

Теодора Цинцарова

Марияна Черкезова

Марияна Колева

Джени Панайотова

Надя Кирова

Милена Попова-Власева

Магдалена Тънгълова

Татяна Ценова

Силвия Вардинова

Невенка Стефанова

Олга Маркова

Даниела Шумарева

Десислава Стоянова

Емилия Димитрова

Лидия Величкова

Мария Манолова

Рени Цанева

Маргарита Бричкова

Вероника Димитрова

Марина Бойчева

Соня Димитрова

Златина Танева

Снежа Иванова

Елена Мирчева

Донка Караджова

Ева Арабаджиева-Кутова

Мария Караджова

Христо Караянков

Ивелина Георгиева

Стела Недкова

Любка Иванова

Детелина Божкова

Иванка Казакова

Катя Герчева

Яна Паскалева

Вяра Иванова

Емил Белев

Николай Радев

Костадин Костадинов

Любка Ардашева

Валентин Великов

Катерина Димитрова

Здравка Грабчева

2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

Десислава Стаменова

Георги Анастасов

Христо Караянков

Джени Панайотова

Надя Кирова

Милена Попова-Власева

Магдалена Тънгълова

Татяна Ценова

Силвия Вардинова

Невенка Стефанова

Юлий Шумарев

Даниела Шумарева

Десислава Стоянова

Теодора Кънева

Теодора Цинцарова

Марияна Черкезова

Марияна Колева

Емилия Димитрова

Вероника Димитрова

Марина Бойчева

Соня Димитрова

Златина Танева

Снежа Иванова

Елена Мирчева

Донка Караджова

Ева Арабаджиева-Кутова

Лидия Величкова

Рени Цанева

Мария Манолова

Маргарита Бричкова

Мария Караджова

Иванка Казакова

Катя Герчева

Яна Паскалева

Вяра Иванова

Емил Белев

Любка Иванова

Детелина Божкова

Стела Недкова

Костадин Костадинов

Николай Радев

Любка Ардашева

Валентин Великов

Катерина Димитрова

Здравка Грабчева

Ивайло Тонков

2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ