ШКОЛИ И КЛУБОВЕ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Група „Art and English“ с ръководител Eлена Мирчева

Клуб „Веселата математика“ с ръководител Джени Панайотова

Група „Екосфера“ с ръководител Валентин Великов

Клуб „Приятели на поезията“ с ръководител Невенка Стефанова

Школа „English, Аrt and Craft“ с ръководител Вероника Димитрова

Школа „Забавна математика“ с ръководител Лидия Величкова

Клуб „Математика за най-добрите“ с ръководител Мария Манолова

Театрална група „Шевица“ с ръководител Джени Панайотова

Група „Занимателна математика“ с ръководител Марина Бойчева“

Група „Ателие Палитра“ с ръководител Емил Белев

 

СЪОБЩЕНИЕ

Училището ни ще кандидатства с проект по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“. Ще бъдат сформирани две вокални групи за забавна и естрадна песен – за ученици от I до IV клас и за ученици от V до VII клас. По програмата ще работи и група за български народни танци.

Отбори по баскетбол за деца от I до IV клас и по футбол за ученици от V до VII клас са другите дейности, които ще бъдат реализирани по проекта през предстоящата 2022-2023 учебна година.

/публ. на 03.06.2022 г./

Учебна 2021-2022 година

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

ОУ „драган манчов“ спечели финансиране и през учебната 2021-2022 година реализира два нови проекта.
единият е по национална програма „осигуряване на съвременна образователна среда“, модул “ културните институции като образователна среда“.
другият се реализира по национална програма „участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“.

Учебна 2020 – 2021 година

ОУ „Драган Манчов“ участва в проект
Знимания по интереси

към Наредбата за приобщаващото образование.
В рамките на училището са създадени общо 9 клуба по интереси, сред които
Клуб „Забавно програмиране“,
Клуб за народни танци „Таралеж“,
Клуб „Еко сфера“, Занимателна математика,
Клуб „Приятели на поезията“,
Клуб „Българче“ за обичаи и приказен фолклор, ателие „Палитра“ и др.

ОУ „Драган Манчов“ работи и по проект
„Образование за утрешния ден“.

Проекти до 2019 – 2020 учебна година