Учебна 2020 – 2021 година

ОУ „Драган Манчов“ участва в проект
Знимания по интереси

към Наредбата за приобщаващото образование.
В рамките на училището са създадени общо 9 клуба по интереси, сред които
Клуб „Забавно програмиране“,
Клуб за народни танци „Таралеж“,
Клуб „Еко сфера“, Занимателна математика,
Клуб „Приятели на поезията“,
Клуб „Българче“ за обичаи и приказен фолклор, ателие „Палитра“ и др.

ОУ „Драган Манчов“ работи и по проект
„Образование за утрешния ден“.

Проекти до 2019 – 2020 учебна година