През 2023-2024 учебна година в училището ни работят и творят повече от 200 ученици в групи и школи по Занимания по интереси:

Група „Математици – дребосъчета“ с ръководител Маргарита Бричкова;

„Математика за най-добрите“ с учител Олга Маркова.

„ Компютърът – мой приятел“ с ръководител Милена Власева.

Ателие „Палитра“ с г-н  Емил Белев.

Група „Забавна математика“ с ръководител Марина Бойчева.

Група „Математика“ с г-жа Иванка Казакова.

Клуб „Read, write and play in English” с ръководител Вероника Димитрова.

Театрала група „Шевица“ с г-жа Джени Панайотова.

„Задруга на майсторчетата“ с ръководител Джени Панайотова.

Клуб „Приятели на поезията“ с г-жа Невенка Стефанова.

„Забавна математика“ с ръководител Лидия Величкова.

Проект „Обичам моето училище“ на английската благотворителна организация ЛайтСорс 

Щастливи сме, че сме от малцината избрани за дарение по този проект! 

Училището е нашия втори дом и нашите ученици се чувстват в него спокойно и уютно, защото чрез проекта „Обичам моето училище“ английската благотворителна организация LightSource ни дари красива и иновативна учебна среда. 

Моля вижте повече за проекта “Обичам моето училище” в това филмче: https://www.youtube.com/watch?v=g-7dzxvcjVg

Подробна информация за проекта в уебсайта на ЛайтСорс

https://lightsourcecharity.org/bg/i-love-my-school-bg/

https://lightsourcecharity.org/bg/project/гр-пловдив-оу-драган-манчов/

Може да се поставят снимки от интериорния проект, които ще намерите тук:

https://photos.app.goo.gl/nunsyBAaoKiqeGMQ6

В какво се състои проекта:

1. Визуален интериорен проект на цялото училище, като се избират различни цветове на стаите, коридорите, мебели, настилки на пода, щори…(ако предстои закупуване)

2. В специализираните кабинети  се поставят изображения в зависимост от предмета, който се изучава и се  изписват послания и учебна информация

3. Изработката на графичен дизайн на индивидуални тапети за всяка стая, коридори и фоайета

4. Печат на тапетите

5. Поставяне на тапетите

6. Обучения на екипа в училището 

7. Създаване на доброволчески групи

8. Създаване на интериорен дизайн на фоайета като кътове за почивка и запознанства и извънкласни занимания

Ползи от проекта: 

1. Учениците учат в естетична и уютна и вдъхновяваща учебна среда 

2. Създаване на ценности и идеали при учениците

3. Повишаване на мотивацията на учениците да постигат мечтите си 

4. Повишаване на мотивация да учат и да бъдат заинтересувани от различните предмети

5. Намалява се стреса и агресивността при учениците

6. Увеличава се посещаемостта на училището

7. Училището повишава репутацията си

8. Училището увеличава броя на учениците всяка година

9. Създаване на екипност – ученици, учители, родители

10. Учителите се чувстват по- бодри и и по- мотивирани да преподават в красива и хармонична учебна среда

11. Родителите са удовлетворение от мотивацията на децата и красивата среда в училище

12. Училището ползва наученото от проекта ни, за бъдещи нови инициативи и цели

13. Правилно позициониране на училището в общественото интернет пространство.

Сърдечно благодарим на всички ученици, учители и родители, които взимат активно участие в проекта. 

ШКОЛИ И КЛУБОВЕ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Група „Art and English“ с ръководител Eлена Мирчева

Клуб „Веселата математика“ с ръководител Джени Панайотова

Клуб „Приятели на поезията“ с ръководител Невенка Стефанова

Школа „English, Аrt and Craft“ с ръководител Вероника Димитрова

Школа „Забавна математика“ с ръководител Лидия Величкова

Клуб „Математика за най-добрите“ с ръководител Мария Манолова

Театрална група „Шевица“ с ръководител Джени Панайотова

Група „Занимателна математика“ с ръководител Марина Бойчева“

Група „Ателие Палитра“ с ръководител Емил Белев

Група „Екосфера“ с ръководител Валентин Великов

 

СЪОБЩЕНИЕ

Училището ни ще кандидатства с проект по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“. Ще бъдат сформирани две вокални групи за забавна и естрадна песен – за ученици от I до IV клас и за ученици от V до VII клас. По програмата ще работи и група за български народни танци.

Отбори по баскетбол за деца от I до IV клас и по футбол за ученици от V до VII клас са другите дейности, които ще бъдат реализирани по проекта през предстоящата 2022-2023 учебна година.

/публ. на 03.06.2022 г./

Учебна 2021-2022 година

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

ОУ „драган манчов“ спечели финансиране и през учебната 2021-2022 година реализира два нови проекта.
единият е по национална програма „осигуряване на съвременна образователна среда“, модул “ културните институции като образователна среда“.
другият се реализира по национална програма „участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“.

Учебна 2020 – 2021 година

ОУ „Драган Манчов“ участва в проект
Знимания по интереси

към Наредбата за приобщаващото образование.
В рамките на училището са създадени общо 9 клуба по интереси, сред които
Клуб „Забавно програмиране“,
Клуб за народни танци „Таралеж“,
Клуб „Еко сфера“, Занимателна математика,
Клуб „Приятели на поезията“,
Клуб „Българче“ за обичаи и приказен фолклор, ателие „Палитра“ и др.

ОУ „Драган Манчов“ работи и по проект
„Образование за утрешния ден“.

Проекти до 2019 – 2020 учебна година