България вече е член на голямото европейско семейство. Сега повече от всякога е необходимо да се отстоява националната ни идентичност, култура, и традиции.

Ръководейки се от разбирането, че вкусът към красота и творчество е необходимо да се възпитава още в начална училищна възраст, педагогическият екип на нашето училище провокира участието на свои ученици в проекти и програми, финансирани от Европейския съюз съвместно с Министерството на образованието, младежта и науката.

Училище „Драган Манчов” и традициите му създават прекрасни условия за изяви на учениците в тази посока, както и възпитаването им в родолюбие.

При работата на ученици и учители по проект „Експедиция Фолк-Арт” се формира интерес към материалната и духовна култура на българина. Стимулирана бе познавателната активност на учениците, свързана с историческото минало на дедите ни.

Издирваха се предмети от материалната култура на българина от различни краища на България. Учениците събираха народни носии, глинени съдове, оръдия на труда, сребърни накити, халища, стари книги, монети, документи и фотоси, свързани с войните на България. Експонатите бяха аранжирани в изложба, която бе оценена високо от експерти на Етнографския музей – Пловдив.

Събитието бе отразено във вестник „24 часа”, „Труд”.

Събирателската дейност на учениците провокира интерес към българския корен и исторически събития, както и към националните ни традиции.

Снимки от проекта можете да видите тук.