Естествено продължение на работата по проект „Експедиция Фолк-Арт” бе работата по проект: Музикално-танцов театър „Аз съм българче.” Целта бе да се разшири познавателния процес и повиши мотивацията на учениците за ефективно учене чрез изучаване на националните традиции, интегриране на класическото наследство и иновациите, с помощта на музиката, танца, художественото слово. Да се изгражда личностната характеристика на учениците чрез дидактичното художество като граждани на Европейския съюз. Нов тип общуване в извънкласната и извънучилищна дейност.

За реализирането на целта акцент се постави на дейностите, чрез които учениците не само дообогатяват знанията и уменията си, но и искрено се забавляват, трупат социален опит.

Реализацията на тези дейности бе осъществена от следните целеви групи:
– Ученици
– Родители
– Педагогически екип
– Представители на местната общественост
– Група по актьорско майсторство
– Групи по народни танци
– Групи за събиране и проучване на материали от културното наследство

Проектът се осъществи с партньори:
– Дом на културата – ансамбъл „Ръченица” – методична помощ
– Читалище „Христо Ботев” – база за концерти и спектакли
– Педагогически екип на училището – безвъзмезден труд
– Родители – помощ при събирателската и проучвателска дейност на етнографските материали

Дейностите по проекта бяха отразени във вестник „24 часа”, вестник „Труд”, „Дарик” радио и „ЕВРОКОМ”.

Резултатите от проектите „Експедиция Фолк-Арт” и Музикален театър „Аз съм българче” показват повишаване на мотивацията и познавателната активност на учениците, превръщат училището в желана територия за учене и творчество. Повишава се ефективността на учебния процес по учебните предмети.

В проектите се осигурява еднакъв достъп на всички желаещи ученици. Интегрират се класическите методи и новите технологии на обучение на деца от различни възрастови групи и етноси. Организира се свободното време на учениците.

Снимки от проекта можете да видите тук.