ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС 2024/2025 УЧЕБНА ГОДИНА

За учебната 2024/2025 година ОУ „Драган Манчов“ ще сформира  3 паралелки в ПЕТИ КЛАС с разширено изучаване на български език и литература, математика и английски език.

ЗАПОВЕД УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ 2024/2025

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС 2023/2024

За учебната 2023/2024 година ОУ „Драган Манчов“ ще сформира  3 паралелки в ПЕТИ КЛАС с разширено изучаване на български език и литература, математика и английски език.

ЗАПОВЕД УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ 2023-2024

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС

За учебната 2022/2023 година ОУ „Драган Манчов“ обявява прием за 3 паралелки в ПЕТИ КЛАС с разширено изучаване на български език и литература,  математика и английски език.

Заповед прием

ПРИЕМ ПЕТИ КЛАС

За учебната 2021/2022 г. Основно училище „Драган Манчов“-Пловдив обявява прием за 3 паралелки в ПЕТИ КЛАС с разширено изучаване на  Математика, Английски език и Компютърно моделиране и информационни технологии.

Учениците от V, VI и VII клас получават училищна подготовка на високо ниво. След VII клас наши възпитаници продължават образованието си в най-добрите пловдивски гимназии. Екипът от учители е квалифициран и мотивиран за успешна подготовка за НВО и за добра реализация на учениците.

В V клас на ОУ „Драган Манчов“ за учебната 2021/2022 г. ще бъдат приети:

  1. Всички ученици от ІV клас на ОУ „Драган Манчов“, които желаят да продължат обучението си в същото училище.
  2. Ученици, завършили успешно ІV клас в други училища.

Необходими документи:

  1. Заявление до директора на училището за приемане в V клас /по образец/
  2. Удостоверение за раждане – копие и оригинал за сверяване на данни
  3. Удостоверение за завършен начален етап на основното образование
  4. Лична амбулаторна карта на детето/ученика

Срок за подаване на заявления и записване в V клас за учебната 2021/2022 година:
от 21.06 до 09.07 вкл.

Работно време на канцелария:
от 8:30 часа до 17 часа

ОУ„Драган Манчов“ е утвърденият домакин за регион Пловдив на традиционните Коледни и Великденски математически състезания, провеждани съвместно със Съюза на математиците в България, секция „Изток“. В състезанията участват стотици ученици-математици от Пловдив и областта, област Пазарджик, област Стара Загора.

Учители от ОУ „Драган Манчов“ се включват активно в разработването и реализирането на проекти. Ученици от първи до седми клас участват в училищни клубове и школи, като: клуб „Забавно програмиране“, школа по Занимателна математика, клуб „Еко сфера“, клуб „Българче“ за обичаи и приказен фолклор, клуб за народни танци „Таралеж“, школа „Приятели на поезията“, ателие „Палитра“, Мажоретен състав, школа за модерни танци и други. В училищния физкултурен салон възпитаниците ни могат да тренират баскетбол и бойни изкуства.