СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ 

КЪМ 20.09.2023 г.

I клас – 0

II клас – 0

III клас – 0

IV клас – 0

V клас – 0

VI клас – 0

VII клас – 1