СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

КЪМ 03.01.2023 г.

I клас – 0

II клас – 0

III клас – 0

IV клас – 0

V клас – 2

VI клас – 0

VII клас – 9