КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ на паралелките за учебната 2023/2024 година:

I а клас – Теодора Кънева – старши учител начален етап на основно образование

I б клас – Теодора Цинцарова – старши учител начален етап на основно образование

I в клас – Марияна Черкезова – старши учител начален етап на основно образование

I г клас – Марияна Колева – старши учител начален етап на основно образование

II а клас – Джени Панайотова – старши учител начален етап на основно образование

II б  клас – Надя Кирова – старши учител начален етап на основно образование

II в клас – Милена Попова-Власева –  учител начален етап на основно образование

II г клас – Магдалена Тънгълова – учител начален етап на основно образование

III а клас – Татяна Ценова – старши учител начален етап на основно образование

III б клас – Силвия Вардинова – учител начален етап на основно образование

III в клас –  Невенка Стефанова – старши учител начален етап на основно образование

IV а клас – Олга Маркова – учител начален етап на основно образование

IV б клас – Даниела Шумарева –  старши учител начален етап на основно образование

IV в клас –  Десислава Стоянова –  учител начален етап на основно образование

V а клас – Стела Недкова – старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап на основно образование /Математика, Информационни технологии/

V б клас – Любка Иванова – старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап на основно образование /Български език и литература, История и цивилизации/

V в клас – Детелина Божкова – старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап на основно образование /Английски език/

VI а клас – Иванка Казакова – старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап на основно образование /Математика, Информационни технологии/

VI б клас – Катя Герчева – старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап на основно образование /Български език и литература/

VI в клас – Яна Паскалева – старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап на основно образование /Български език и литература/

/VII а клас – Вяра Иванова – старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап на основно образование /Музика/

VII б клас –Емил Белев – старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап на основно образование /Изобразително изкуство/.

Класни ръководители на паралелките за учебната 2022/2023:

I а клас -Джени Панайотова

I б клас -Надя Кирова

I в клас –  Милена Попова-Власева

I г клас – Магдалена Тънгълова

II а клас –  Татяна Ценова

II б клас – Силвия Вардинова

II в клас –  Невенка Стефанова

III а клас – Юлий Шумарев

III б клас – Даниела Шумарева

III в клас – Десислава Стоянова

IV а клас – Теодора Кънева

IV б клас – Теодора Цинцарова

IV в клас – Марияна Черкезова

IV в – Марияна Колева

V а клас – Иванка Казакова

V б клас – Катя Герчева

V в – Яна Паскалева

VI а клас – Вяра Иванова

VI б клас – Емил Белев

VII а клас – Любка Иванова

VII б клас – Детелина Божкова

VII в клас – Стела Недкова

Обучение на педагогическите специалисти

34-има педагогически специалисти от училище ще участват в обучение за повишаване на своите компетентности на тема „Проектно-базирано обучение“. То ще се състои в Поморие в периода 8-10.07.2022 г. с начало 14.00 часа и краен час 12.00 часа. Обучителната организация е РААБЕ България ЕООД.

/публ. на 03.06.2022 г./

Класни ръководители на паралелките за учебната 2021/2022:

I а клас – Татяна Ценова

I б клас – Силвия Вардинова

I в клас –  Невенка Стефанова

II а клас –  Юлий Шумарев

II б клас – Даниела Шумарева

II в клас –  Десислава Стоянова

III а клас – Теодора Кънева

III б клас – Теодора Цинцарова

III в клас – Марияна Черкезова

III г клас – Марияна Колева

IV а клас – Надя Кирова

IV б клас – Валя Арнаудова

IV в клас – Джени Панайотова

V а клас – Вяра Иванова

V б клас – Емил Белев

VI а клас – Любка Иванова

VI б клас – Детелина Божкова

VI в клас – Стела Недкова

VII а клас – Иванка Казакова

VII б клас – Костадин Костадинов

VII в клас – Катя Герчева