Класни ръководители на паралелките за учебната 2021/2022:

I а клас – Татяна Ценова

I б клас – Силвия Вардинова

I в клас –  Невенка Стефанова

II а клас –  Юлий Шумарев

II б клас – Даниела Шумарева

II в клас –  Десислава Стоянова

III а клас – Теодора Кънева

III б клас – Теодора Цинцарова

III в клас – Марияна Черкезова

III г клас – Марияна Колева

IV а клас – Надя Кирова

IV б клас – Валя Арнаудова

IV в клас – Джени Панайотова

V а клас – Вяра Иванова

V б клас – Емил Белев

VI а клас – Любка Иванова

VI б клас – Детелина Божкова

VI в клас – Стела Недкова

VII а клас – Иванка Казакова

VII б клас – Костадин Костадинов

VII в клас – Катя Герчева