Класни ръководители на паралелките за учебната 2020/2021:

I „а“ клас – Юлий Шумарев
I „б“ клас – Даниела Шумарева
I „в“ клас – Десислава Стоянова
II „а“ клас – Теодора Кънева
II „б“ клас – Теодора Цинцарова
II „в“ клас – Марияна Черкезова
II „г“ клас – Марияна Колева
III „а“ клас – Надя Кирова
III „б“ клас – Валя Арнаудова
III „в“ клас – Джени Панайотова
IV „а“ клас – Татяна Ценова
IV „б“ клас – Силвия Вардинова
IV „в“ клас – Невенка Суева
V „а“ клас – Любка Иванова
V „б“ клас – Детелина Божкова
V „в“ клас – Стела Недкова
VI „а“ клас – Иванка Казакова
VI „б“ клас – Костадин Костадинов
VI „в“ клас – Катя Герчева
VII „а“ клас – Вяра Иванова
VII „б“ клас – Емил Белев
VII „в“ клас – Валентин Великов