2023-2024 учебна година

Седмично разписание I-IV клас, II срок

13.12.2023 г.: Родителски срещи – 1-4 клас, 18 часа в класни стаи.

Теми: успех на учениците, дисциплина, текущи въпроси.

 

Седмично разписание 1-4 клас, 1 срок

ГРАФИК РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ
М. СЕПТЕМВРИ 2023 Г.
1а, 1б, 1в и 1г клас – 5 септември 2023 г. /вторник/, 18.00 часа – класни стаи на първи клас, първи етаж в училищната сграда.
2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 4а, 4б и 4в клас – 7 септември 2023 г. /четвъртък/, 18.00 часа – класни стаи.
3в клас – 13 септември 2023 г. /сряда/, 18.00 часа – класна стая.

2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Седмично разписание 1-4 клас, 2 срок

Седмично разписание 1-4 клас, 1 срок

2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Седмично разписание 1-4 клас, втори учебен срок

Седмично разписание 1-4 клас, първи учебен срок

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

месец септември 2021 г.

07.09. – РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ НА ПЪРВИ КЛАС, 18.00 ЧАСА, УЧИЛИЩЕН ДВОР

08.09. – РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ НА ПЕТИ КЛАС, 18.00 ЧАСА, УЧИЛИЩЕН ДВОР

13.09. – РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ НА ВТОРИ, ТРЕТИ, ЧЕТВЪРТИ И СЕДМИ КЛАС, 18.00 ЧАСА, ОНЛАЙН

13.09. – РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ НА ШЕСТИ КЛАС, 19.00 ЧАСА, ОНЛАЙН

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

месец Май 2021 г.

11.05. 2021 г. /вторник/

IV а, б, в клас – 17,30 часа – училищен двор /запад/;

I а клас: 17.30 часа – централен двор на училището;

I б клас: 18.30 часа – централен двор на училището;

I в клас: 18.30 часа –училищен двор /запад/.

12.05.2021 г. /сряда/

II а клас: 17.30 часа – училищен двор /запад/;

II б клас: 17.30 часа – централен двор на училището;

II в клас: 18.30 часа – училищен двор /запад/;

II г клас: 18.30 часа – централен двор на училището. 

13.05. 2021 г. /четвъртък/

III а клас: 17.30 часа – училищен двор /запад/;

III б клас: 18.00 часа – централен двор на училището;

III в клас: 18.30 часа – училищен двор /запад/.

 

Начален етап в ОУ „Драган Манчов“ се състои от 13 паралелки. Подготовката, която получават нашите ученици, е на високо ниво. Децата печелят състезания, олимпиади, конкурси. Екипът от начални учители е високо квалифициран. Училището ни предлага целодневна организация на учебния ден.

Седмично разписание I – IV клас, втори учебен срок 2020/2021 учебна година.

Материално-техническата база на училището е съвременна и много добре поддържана. В часовете по информационни технологии и други общообразователни предмети учениците разполагат с компютърни кабинети, оборудвани с иновативна система за интерактивно обучение HP MultiSeat. Двата компютърни кабинета включват общо 45 самостоятелни работни места за учениците. Инсталиран е софтуер за управление на учебния процес HP Classroom Manager. Технологията позволява да се постигне пълно управление на учебния процес и максимална индивидуализация при работата по ИТ.

Наред с учебната дейност през годините успешно са  развивани творческите способности на възпитаниците в областта на музиката, театралната самодейност, изобразителното изкуство, спортните прояви. В областта на изобразителното изкуство учениците от ОУ „Драган Манчов“ печелят множество награди на пленери, изложби и конкурси, водени с професионализъм от преподавателите Юлий Шумарев и Емил Белев. Наши ученици са утвърдени личности в областта на обществения живот и културата, като напр. Соня Йончева, сопрано с международна слава, получила началното си образование в ОУ„Драган Манчов“.

Изявите и наградите на възпитаниците на ОУ „Драган Манчов“ в областта на спорта са неизброими – индивидуални и отборни награди в кросови вериги, щафети, футболни турнири, прегледи на маршовата песен, прегледи на мажоретни състави на Републикански и международни състезания. Провеждани са туристически походи и излети, екскурзии с учебна цел.

Училището се включва в многобройни национални програми и проекти.

ОУ„Драган Манчов“ е утвърденият домакин за регион Пловдив на традиционните Коледни и Великденски математически състезания, провеждани съвместно със Съюза на математиците в България, секция „Изток“. Всяко от тези състезания преминава при голям интерес от страна на ученици и родители – в тях са се включвали до 920 ученици от област Пловдив, област Пазарджик, област Стара Загора.

Екипът от преподаватели непрекъснато повишава своята квалификация, участвайки в различни инициативи – учителски конференции, обучения, семинари.

През годините на своето съществуване ОУ „Драган Манчов“ се е наложило като образователна институция, постигаща високи резултати в образователно възпитателния процес, изграждаща у учениците умения за себепознаване и себеутвърждаване, за решаване на проблеми и правене на избор, за общуване и партниране, развиваща у учениците високо чувство за гражданска отговорност и достойно човешко поведение.