Виртуалните класни стаи са онлайн среда за преподаване и учене, които наподобяват директното обучение в класната стая. Чрез платформата Google Classroom учениците в ОУ „Драган Манчов“ са обособени по класове и провеждат в реално време своите часове. Учениците получават:

  • богата допълнителна информация – във вид на видео, прикачени презентации и други файлове;
  • възможност да предадат домашна работа, да бъдат изпитани чрез тест онлайн и да получат оценката си веднага;
  • възможност винаги да общуват с учителя си, задавайки въпроси и получавайки насоки.