Допълнителна работа с напреднали, 1-4 клас, 1 срок, 2021-2022 година

Допълнителна работа с нуждаещи се, 1-4 клас, 1 срок, 2021-2022 година

Допълнителна работа с напреднали 5-7 кл., 1 срок, 2021-2022 година

Допълнителна работа с нуждаещи се 5-7 кл., 1 срок, 2021-2022 година

Приемен ден и час за родители 1-4 клас, 1 срок, 2021-2022 година

Приемен ден и час за родители 5-7 клас, 1 срок, 2021-2022 година

График за консултации с нуждаещи се ученици от I-IV клас, II срок

График за консултации с напреднали ученици от I-IV клас, II срок

График за консултации с нуждаещи се ученици от V-VІІ клас, II срок

График за консултации с напреднали ученици от V-VІІ клас, II срок

Приемен ден и час за родители на ученици от I-IV клас – II срок

Приемен ден и час за родители на ученици от V-VII клас – II срок

Приемен ден за родители на ученици от I – IV клас

Приемен ден за родители на ученици от V – VII клас

Дневен режим в ОУ „Драган Манчов“

График за консултации I срок с нуждаещи се ученици I – IV клас

График за консултации I срок с напреднали ученици I – IV клас

График за консултации I срок с нуждаещи се ученици V – VII клас

График за консултации I срок с напреднали ученици V – VII клас