Приемен ден за родители на ученици от I – IV клас

Приемен ден за родители на ученици от V – VII клас

Дневен режим в ОУ „Драган Манчов“

График за консултации I срок с нуждаещи се ученици I – IV клас

График за консултации I срок с напреднали ученици I – IV клас

График за консултации I срок с нуждаещи се ученици V – VII клас

График за консултации I срок с напреднали ученици V – VII клас