2023-2024 УЧЕБНА ГОДИНА, II срок

Контролни работи:

I клас

II клас

III клас

IV клас

V клас

VI клас

VII клас

Класни работи

2023-2024 УЧЕБНА ГОДИНА, I срок

Контролни работи:

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

Класни работи

2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Контролни работи – 2 клас, 2 срок

Контролни работи – 3 клас, 2 срок

Контролни работи – 4 клас, 2 срок

Контролни работи – 5 клас, 2 срок

Контролни работи – 6 клас, 2 срок

Контролни работи – 7 клас, 2 срок

Класни работи, 2 срок

Контролни работи-22-23 – 1 срок – 2 клас

Контролни работи-22-23 – 1 срок – 3 клас

Контролни работи-22-23 – 1 срок – 4 клас

Контролни работи-22-23 – 1 срок – 5 клас

Контролни работи-22-23 – 1 срок – 6 клас

Контролни работи-22-23 – 1 срок – 7 клас

Класни работи -22-23 – І срок

2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Контролни работи-2 клас – II срок

Контролни работи-3 клас – II срок

Контролни работи-4 клас – II срок

Контролни работи-5 клас – II срок

Контролни работи-6 клас – II срок

Контролни работи-7 клас – II срок

Класни работи ІI срок

Контролни работи във 2 клас през 1 срок на учебната 2021-2022 година

Контролни работи в 3 клас през 1 срок на учебната 2021-2022 година

Контролни работи в 4 клас през 1 срок на учебната 2021-2022 година

Контролни работи в 5 клас през 1 срок на учебната 2021-2022 година

Контролни работи в 6 клас през 1 срок на учебната 2021-2022 година

Контролни работи в 7 клас през 1 срок на учебната 2021-2022 година

Класни работи І срок, 21-22 г.

2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Класни работи II срок

График контролни работи II срок – IV, III, II и I клас

График контролни работи II срок – VII, VI и V клас

График контролни работи I срок – IV, III и II клас

График контролни работи I срок – VII, VI и V клас

График класни работи I срок