ПЛАН ЗА РАБОТА В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ДРАГАН МАНЧОВ” – ПЛОВДИВ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID – 19

 

ПРОВЕЖДАМЕ НАЦИОНАЛНОТО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

„ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

Уважаеми родители, училището ни ще е домакин на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за ученици от ОУ „Драган Манчов“. То се организира от Министерство на образованието и науката и е без такса правоучастие.

Състезанието ще се проведе на 18.03.2021 г. /четвъртък/ от 12.00 до 13.30 часа в сградата на ОУ „Драган Манчов“-Пловдив.

Родителите на ученици от I до VII от училището, които искат да участват в състезанието, трябва до 04.03.2021 г. да попълнят в канцеларията заявление за участие и декларация за информираност и съгласие, както и да съобщят на класния ръководител за участието на ученика.

Форматът на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ е 26 задачи, първите 24 от които са тестови – всяка с пет избираеми отговора, от които само един е верният, и 2 задачи с номера 25 и 26 с кратък свободен отговор.

При провеждане на състезанието ще се спазват противоепидемичните мерки, въведени в ОУ „Драган Манчов“-Пловдив.

публикувано на 26.02.2021 г.

 

НАША ГОРДОСТ – НАЙ-ДОБРИТЕ НИ КРАСНОПИСЦИ

Наши учители и ученици от III и IV клас проведоха инициативи по повод 23. януари – Международен ден на ръкописното писмо/почерка. Материалите на нашите деца са публикувани ТУК. Учениците ни с най-красив почерк се включиха с ентусиазъм и старание в проявите.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
27.01.2021 г.

1. Присъствените учебни занятия за учениците от пети до седми клас в ОУ „Драган Манчов“ – Пловдив ще се провеждат при спазване на следния график:
от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7 клас;
от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5 клас;
от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6 клас.

2. Графикът на учебните часове е както следва:
от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г.:
7 клас – присъствено обучение – 40 мин. учебен час
Първи час: 7.30 – 8.10 ч.
Междучасие: 8.10 – 8.20 ч.
Втори час: 8.20 – 9.00 ч.
Междучасие: 9.00 – 9.10 ч.
Трети час: 9.10 ч. – 9.50 ч.
Междучасие: 9.50 – 10.10 ч.
Четвърти час: 10.10 – 10.50 ч.
Междучасие: 10.50 – 11.00 ч.
Пети час: 11.00 – 11.40 ч.
Междучасие: 11.40 – 11.45 ч.
Шести час: 11.45 – 12.25 ч.
Междучасие: 12.25 – 12.30 ч.
Седми час: 12.30 – 13.10 ч.

От 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г.:
5 и 6 клас – ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/ – 30 мин. учебен час
Първи час: 7.30 – 8.00 ч.
Междучасие: 8.00 – 8.20 ч.
Втори час: 8.20 – 8.50 ч.
Междучасие: 8.50 – 9.10 ч.
Трети час: 9.10 ч. – 9.40 ч.
Междучасие: 9.40 – 10.10 ч.
Четвърти час: 10.10 – 10.40 ч.
Междучасие: 10.40 – 11.00 ч.
Пети час: 11.00 – 11.30 ч.
Междучасие: 11.30 – 11.45 ч.
Шести час: 11.45 – 12.15 ч.
Междучасие: 12.15 – 12.30 ч.
Седми час: 12.30 – 13.00 ч.

От 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г.:
5 клас – присъствено обучение – 40 мин. учебен час
Първи час: 7.30 – 8.10 ч.
Междучасие: 8.10 – 8.20 ч.
Втори час: 8.20 – 9.00 ч.
Междучасие: 9.00 – 9.10 ч.
Трети час: 9.10 ч. – 9.50 ч.
Междучасие: 9.50 – 10.10 ч.
Четвърти час: 10.10 – 10.50 ч.
Междучасие: 10.50 – 11.00 ч.
Пети час: 11.00 – 11.40 ч.
Междучасие: 11.40 – 11.45 ч.
Шести час: 11.45 – 12.25 ч.
Междучасие: 12.25 – 12.30 ч.
Седми час: 12.30 – 13.10 ч.

От 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г.
6 и 7 клас – ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/ – 30 мин. учебен час
Първи час: 7.30 – 8.00 ч.
Междучасие: 8.00 – 8.20 ч.
Втори час: 8.20 – 8.50 ч.
Междучасие: 8.50 – 9.10 ч.
Трети час: 9.10 ч. – 9.40 ч.
Междучасие: 9.40 – 10.10 ч.
Четвърти час: 10.10 – 10.40 ч.
Междучасие: 10.40 – 11.00 ч.
Пети час: 11.00 – 11.30 ч.
Междучасие: 11.30 – 11.45 ч.
Шести час: 11.45 – 12.15 ч.
Междучасие: 12.15 – 12.30 ч.
Седми час: 12.30 – 13.00 ч.

3. График на часовете след 2.03.2021 г. ще бъде изготвен и приложен в последваща заповед.

4. Присъственото обучение се провежда при стриктно спазване на Плана за работа в условия на COVID -19 в ОУ „Драган Манчов“, Пловдив през учебната 2020-2021 година. Същият е публикуван на интернет страницата на училището.

5. Учителите от прогимназиален етап на ОУ „Драган Манчов“ реализират ОРЕС /обучение от разстояние в електронна среда/ с помощта на информационните и комуникационните технологии. ОРЕС обхваща самия образователен процес, подготовката на учебни материали и образователни ресурси, онлайн консултации с ученици и родители, проверка и отчитане изпълнението на възложени задачи, обратна връзка с учениците/родителите и др. Обучението се организира от всеки учител чрез Google Classroom и Google Meet, интернет ресурси и приложения, като се осигурява проследимост и визуализация на обучението.

6. При ОРЕС се спазва т.29 на § 1 от Допълнителните разпоредби на ЗПУО, съгласно която „Синхронно обучение от разстояние в електронна среда“ е обучение от разстояние в електронна среда, при което обучаващият и обучаемите взаимодействат в реално време, едновременно, присъствено, чрез визуален контакт през електронна платформа.

 

Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

 

Основно училище „Драган Манчов“ („Акад. Георги Караславов”) – Пловдив е основано през 1981 година. До 1991 година то носи името „Акад. Георги Караславов“. По предложение на Васил Лазин, преподавател по ФВС в училището и потомък на будителя Драган Василев Манчов, и с решение на Педагогическия съвет и на Общински съвет – град Пловдив, е преименувано в ОУ “Драган Манчов”, който е виден пловдивски родолюбец, книжар, книгоиздател, педагог и поборник.

Училището притежава богата история, плод на усилията на множеството талантливи и отговорни педагози, работили с любов към децата през годините. Училище, предпочитано от ученици и родители, заради високия професионализъм на учителите, новаторските им търсения и умението им да работят в екип за постигане на значими, измерими и доказани резултати в учебно – педагогическата си дейност, насочено към формиране на знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

През 2011 г. по повод 30 годишнината от създаване на училището и патронния празник 16 май тържествено бе представен пред ученици, учители и родителска общност новосъздаденият химн.  Автори на училищния химн са композиторът Андрей Дреников и дългогодишната учителка по български език и литература в училището Ганка Славова.

Прегърнали идеите ти смели,
поемайки към светлите предели,
по манчовски ще се стремим
с ум и знания света да покорим.

Напред във времето вървим
със теб, патроне наш любим.
Делата твои свети на будител
на наший дух и вяра са обител.                    

Ти с пушка във ръцете не застана,
когато клаха ни със ятагана,
а влезе в огън за просвета да гориш
и с книга българския дух да възродиш.

Свят завет ни ти остави,
свети думи никой днес да не забрави:
„човек има една рождена майка
и една само родина“.

Материално-техническата база на училището е съвременна и много добре поддържана, като през годините непрекъснато се обновява. През 2010 година сградата е санирана. Прилагайки най-нови подходи и практики в учебния процес с цел по-добра подготовка на своите ученици, през 2013 г. колективът реализира проект за изграждане на два модерни компютъризирани кабинета, оборудвани с иновативна система за интерактивно обучение HP MultiSeat. Двата компютърни кабинета включват общо 45 самостоятелни работни места за учениците. Инсталиран е софтуер за управление на учебния процес HP Classroom Manager Технологията позволява да се постигне пълно управление на учебния процес и максимална индивидуализация при работата по ИТ. Кабинетите се ползват не само в часовете по информационни технологии под вещото ръководство на г-н Иван Стойчев, но и по всички останали общообразователни предмети.

Наред с учебната дейност през годините успешно са  развивани творческите способности на възпитаниците в областта на музиката, театралната самодейност, изобразителното изкуство, спортните прояви. Помнят се участията на множество ученически екипи в прегледи на художествената самодейност под ръководството на г-жа Благородна Манчорова, г-жа Джени Панайотова, г-жа Десислава Стаменова. Изявите на музикантите ни блокфлейтисти, подготвени от преподавателките по музика Румяна Халачева, Стоилка Пенчева и Мариета Димитрова, увенчават градските благотворителни концерти за Коледа и Великден в Археологическия музей. В областта на изобразителното изкуство учениците от ОУ „Драган Манчов“ печелят множество награди на пленери, изложби и конкурси, водени с професионализъм от преподавателите Юлий Шумарев и Емил Белев. Наши ученици са утвърдени личности в областта на обществения живот и културата, като напр. Соня Йончева, сопрано с международна слава, получила началното си образование в ОУ„Драган Манчов“.

Изявите и наградите на възпитаниците на ОУ „Драган Манчов“ в областта на спорта са неизброими – индивидуални и отборни награди в кросови вериги, щафети, футболни турнири, прегледи на маршовата песен, прегледи на мажоретни състави на Републикански и международни състезания. Провеждани са туристически походи и излети, екскурзии с учебна цел. С несекващ ентусиазъм през годините работят Кирил Кирилов, Маргарита Зайкова, Любка Костадинова, Магдалена Богоева. Специална награда за училището е участието на група наши ученици в пренасянето на олимпийския огън от Пловдив до Тракийската гробница в Старосел. Отборът ни по оказване на първа помощ, подготвен от представители на БЧК,  завоюва първо място на Националния преглед на БЧК през 2011 г. Фолклорната танцова група „Таралеж“ с ръководител г-жа Снежа Иванова ежегодно прави благотворителни концерти в старчески домове в района.

Училището се включва в многобройни национални програми и проекти: „Училището – територия на учениците”, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”, НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище”, НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“, НП „Без свободен час в училище“, НП „Квалификация на педагогическите специалисти“, Проект УСПЕХ, Проект „Твоят час“ и мн. др. Работата по различни проекти през годините е разнообразна и интересна. Представителни екипи от училището са печелили призови места през годините в областни състезания по гражданска защита, в олимпиади по орнитология, биология, химия, история. С особена любов и при активен интерес от страна на родителската общност протичат подготовката и изявите по проекта „Експедиция Фолк-арт“ с финансовата подкрепа на Националния фонд „Култура“ и със съдействието на Етнографския музей. В проекта „Аз съм българче“ традиционно се включват вече ограмотените първокласници краснописци  в училището, които с трепет правят преписи от учебното помагало „Бащин език“ на Драган Манчов, ръководени от класните си ръководители. С голям интерес преминават ежегодните посещения в Музея на книгопечатането, с който поддържаме тесни контакти. Традиция е свидетелствата за завършена степен на образование да се връчват там, в неповторимата възрожденска атмосфера.

Екипът от преподаватели непрекъснато повишава своята квалификация, участвайки в различни инициативи – учителски конференции, обучения, семинари. Първият учителски колектив в град Пловдив, обучен в медиаторство и прилагащ тази форма на работа, е колективът на ОУ „Драган Манчов“. През годините на своето съществуване учителският колектив се гордее с талантливи свои представители: г-жа Джени Панайотова, начален учител, има издадени две самостоятелни стихосбирки, г-н Юлий Шумарев – начален учител е и известен пловдивски художник с редица участия в международни изложби във Франция и Германия, както и със самостоятелни изложби в България, г-н Емил Белев, преподавател по изобразително изкуство в училището, е член на Съюза на пловдивските художници и автор на множество живописни творби, представяни на различни градски форуми и на самостоятелни изложби.

ОУ„Драган Манчов“ е утвърденият домакин за регион Пловдив на традиционните Коледни и Великденски математически състезания, провеждани съвместно със Съюза на математиците в България, секция „Изток“. Всяко от тези състезания преминава при голям интерес от страна на ученици и родители – в тях са се включвали до 920 ученици от област Пловдив, област Пазарджик, област Стара Загора.

През годините на своето съществуване ОУ „Драган Манчов“ се е наложило като образователна институция, постигаща високи резултати в образователно възпитателния процес, изграждаща у учениците на умения за себепознаване и себеутвърждаване, за решаване на проблеми и правене на избор, за общуване и партниране, развиваща у учениците високо чувство за гражданска отговорност и достойно човешко поведение.