Директор

Десислава Стаменова
Учител, начален етап на основното образование
Технологии и предприемачество
– общообразователна подготовка на 3 А, 3 Б и 3 В класове

Заместник – директор по учебна дейност

Георги Анастасов
учител по Английски език
– общообразователна подготовка на 4 А и 4 Б клас;

Заместник – директор
по административно – стопанска дейност

Тинка Влашка – икономист, административно – стопанска дейност

Училищен психолог

Христо Караянков – Психолог, Учител по психология.

Учители – начален етап на основното образование
(I-IV клас)

Татяна Ценова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Класен ръководител на 1a клас

Силвия Вардинова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Класен ръководител на 1б клас

Невенка Стефанова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Класен ръководител на 1в клас

Юлий Шумарев

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Класен ръководител на 2a клас

Даниела Шумарева

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

Класен ръководител на 2б клас

Десислава Стоянова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Класен ръководител на 2в клас

Теодора Кънева
Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Класен ръководител на 2a клас

Теодора Цинцарова
Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Класен ръководител на 2б клас

Марияна Черкезова
Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Класен ръководител на 2в клас

Марияна Колева
Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Класен ръководител на 2г клас

Надя Кирова
Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Класен ръководител на 3a клас

Валя Арнаудова
Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Класен ръководител на 3б клас

Джени Панайотова
Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Класен ръководител на 3в клас

Татяна Ценова
Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Класен ръководител на 1a клас

Силвия Вардинова
Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Класен ръководител на 1б клас

Невенка Суева
Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Класен ръководител на 1в клас

Ева Арабаджиева – Кутова
Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Дейности целодневна организация – група 2 а клас

 

Лидия Величкова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Дейности целодневна организация – група 2 б клас

Рени Цанева
Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Дейности целодневна организация – група 2 в клас

Кирилка Кралчева
Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Дейности целодневна организация – група 2 а клас

Илина Лапатарева
Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Дейности целодневна организация – група 2 б клас

Соня Димитрова
Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Дейности целодневна организация – група 2 в клас

Златина Танева
Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Дейности целодневна организация – група 2 г клас

Магдалена Тънгълова
Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Дейности целодневна организация – група 3 а клас

Снежа Иванова
Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Дейности целодневна организация – група 3 б клас

Милена Попова – Власева
Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Дейности целодневна организация – група 3 в клас

Мария Караджова
Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Дейности целодневна организация – група 4 а и 4 б клас

Евгения Нанева
Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Дейности целодневна организация – група 4 а и 4 в клас

Емилия Димитрова
Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)

Учители – общообразователен учебен предмет
в прогимназиален етап

Любка Иванова
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Бълг. ез. и литература – ООП на 5 А и 5 В класове;
Бълг.ез. и литература – разш. подготовка на 5 А и 5 В класове,
История и цивилизации – ООП на 5 А, 5 Б и 5 В класове;
Класен ръководител на 5 А клас

Детелина Божкова
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Английски език – ООП на 5 А, 5 Б, 6 Б, 7 Б и 7 В класове;
Английски език – разширена подготовка на 5 А, 5 Б, 6 Б, 7 Б и 7 В класове;
Класен ръководител на 5 Б клас

Стела Недкова
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Математика – общообразователна подготовка на 5 А ,5 Б, 5 В и 7 А класове;
Математика – разширена подготовка на 5 А, 5 Б, 5 В и 7 А класове;
Информационни технологии – общообразователна подготовка на 5 В клас
Класен ръководител на 5 В клас

Иванка Казакова
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Математика – общообразователна подготовка на 6 А и 7 В класове;
Математика – разширена подготовка на 6 А и 7 В класове;
Математика – допълнителна подготовка на 7 клас;
Информ. технологии – ООП на 5 А, 5 Б, 6 А, 6 Б, 6 В, 7 А, 7 Б и 7 В класове;
Класен ръководител на 6 А клас

Костадин Костадинов
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Математика – общообразователна подготовка на 6 Б, 6 В и 7 Б класове;
Математика – разширена подготовка на 6 Б, 6 В и 7 Б класове;
Физика и астрономия – общообр. подготовка на 7 А, 7 Б и 7 В класове;
Класен ръководител на 6 Б клас

Катя Герчева
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Български език и литература – ООП на 5 Б, 6 А и 6 В класове;
Бълг.ез. и литература – разш. подготовка на 5 Б, 6 А и 6 В класове,
Бълг.ез. и литература – допълнителна подготовка на 6 клас;
Класен ръководител на 6 В клас

Вяра Иванова
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Музика – ООП на 4 А, 4 Б, 4 В, 5 А, 5 Б, 5 В, 6 А, 6 Б, 6 В, 7 А, 7 Б и 7 В класове
Класен ръководител на 7 А клас

Емил Белев
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Изобразително изкуство – ООП на 5 А, 5 Б, 5 В, 6 А, 6 Б, 6 В, 7 А, 7 Б и 7В класове;
Изобр. изкуство – допълнителна подготовка на 1 А, 1 Б и 1 В класове
Изобр. изкуство – допълнителна подготовка на 2 А и 2 Б класове;
Изобр. изкуство – допълнителна подготовка на 2 В и 2 Г класове;
Безопасност на движението на 5 А, 5 Б, 5 В, 6 А, 6 Б, 6 В, 7 А, 7 Б и 7 В класове;
Класен ръководител на 7 Б клас

Валентин Великов
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Човекът и природата – ООП на 5 А, 5 Б, 5 В, 6 А, 6 Б и 6 В; класове;
Биология и здравно образование – ООП на 7 А, 7 Б и 7 В класове;
Химия и опазване на околната среда – ООП на 7 А, 7 Б и 7 В класове;
Класен ръководител на 7 В клас

Антония Миткова
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Бълг. език и литература – ООП на 6 Б, 7 А, 7 Б и 7 В класове;
Бълг. език и литература – разширена подготовка на 6 Б, 7 А, 7 Б и 7 В класове;
Бълг. език и литература – допълнителна подготовка на 7 клас

Катерина Димитрова
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Английски език – ООП на 4 В, 5 В, 6 А, 6 В и 7 А класове;
Англ. език – разш. подготовка на 4 А, 4 Б, 4 В, 5 В, 6 А, 6 В и 7 А класове;

Николай Радев
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
История и цивилизации – ООП на 6 А, 6 Б, 6 В, 7 А, 7 Б и 7 В класове;
География и икономика – ООП на 5 А, 5 Б, 5 В, 6 А, 6 Б, 6 В, 7 А, 7 Б и 7 В класове

Любка Ардашева
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Физ. възпитание и спорт – ООП на 5 А, 5 Б, 5 В, 6 А, 6 Б, 6 В, 7 А, 7 Б и 7 В класове;

Ивайло Тонков
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Технологии и предприемачество – общообразователна подготовка
на 5 А, 5 Б, 5 В, 6 А, 6 Б, 6 В, 7 А, 7 Б и 7 В класове;

Здравка Грабчева
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Спортни дейности по интереси на 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 класове