За учебната 2020/2021 ОУ „Драган Манчов” обявява прием
в 3 паралелки 1-ви клас по 24 ученика в паралелка
или общо 72 първокласници.

 

ЧОВЕК НЕ СПИРА ДА СЕ УЧИ, ДОКАТО Е ЖИВ,
НО Е ВАЖНО КАК ЗАПОЧВА.
ЗАПОЧНЕТЕ С НАС!

Електронен прием на учениците в първи клас
Свободни места по паралелки към 15 октомври 2020 г.

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, с информацията изнесена по – долу можете да се запознаете и на страницата в сайта на Община Пловдив – „Система за електронно централизирано класиране за прием на ученици в ПЪРВИ КЛАС на общинските училища на територията на град Пловдив“
Моля, разгледайте подробно менюто в дясно – в „Нормативни документи“ можете да се информирате за
„ГРАФИК ЗА 2020 г.“,
„НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ (от сайта на Общински съвет-Пловдив)“,
в която подробно е описано кога и какво следва да предприемете след обявяване на класиране,
„НАРЕДБА №10 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“,
„ПРИЛОЖЕНИЕ №1 (Ново – Решение № 29, взето с протокол № 4 от 27.02.2020 г.)“,
„ПРИЛОЖЕНИЕ №2 (Ново – Решение № 29, взето с протокол № 4 от 27.02.2020 г.)“,
„ПРИЛОЖЕНИЕ №3 (Ново – Решение № 29, взето с протокол № 4 от 27.02.2020 г.)“,
„ПРИЛОЖЕНИЯ от №4 до №20“,
„Р Е Ш Е Н И Е № 540, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 22 ОТ 22. 12. 2016 г.“.
„РЕШЕНИЕ № 29, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 4 ОТ 27.02.2020 г.“
„Р Е Ш Е Н И Е № 38, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 3 ОТ 15. 02. 2018 г.“
„Р Е Ш Е Н И Е № 80, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 5 ОТ 13. 03. 2019 г.“.
.

Краен срок за обявяване (от директорите) на свободни места за второ класиране: 10.06.2020 г.

За учебната 2020/2021 ОУ „Драган Манчов” обявява прием
в 3 паралелки 1-ви клас по 24 ученика в паралелка
или общо 72 първокласници.

Краен срок за регистриране за участие във второ класиране
(подаване на Заявление на хартия)
от родителите в училищата: 12.06.2020 г.
(… отнася се за родители, които нямат възможност
или не могат да го направят по интернет)

 

Краен срок за регистриране за участие във второ класиране
(подаване на „електронно“ Заявление) от родителите
по интернет и въвеждане в системата на данните от подадените в училищата заявления: 15.06.2020 г.

Дата за обявяване на резултатите от ВТОРО класиране 17.06.2020 г.

 

Краен срок за записване на учениците след ВТОРО класиране (подаване на документите за записване от родителите в училищата): 19.06.2020 г.

Отразяване на данните за записаните деца в системата от училището: 22.06.2020 г.

 

ОБРАЗОВАНИЕТО в ОУ „Драган Манчов” е насочено към бъдещето. Главната цел в него е придобиване на знания, социални умения и качества, улесняващи адаптирането на младите хора към динамиката на обществените промени, умения за себеоценяване и себеутвърждаване, за решаване на проблеми и правене на избор.

Младите хора са в центъра на образователната политика на ОУ „Драган Манчов”.

ОБУЧЕНИЕТО е насочено към формиране на мисловни умения и отразява търсенето на най-продуктивните способи за научаване на децата как да откриват и решават проблеми и как да разсъждават критично върху решенията, как да управляват своята активност, мотивация и развитие.

ОБРАЗОВАТЕЛНА СТРУКТУРА – основно училище I – VII клас.

НАЧАЛЕН ЕТАП I – IV КЛАС

Основна задача – въоръжаване на децата с инструментите на мисленето.

• Часове за Допълнителна подготовка: основи на ИТ, изобразително изкуство.

• Часове за Разширена подготовка: български език и литература, английски език, математика.

• За учениците от начален етап /1-4 клас/ има организирани групи за дейности с целодневна организация. В тях, след учебните занятия, те подготвят, с помощта на учител, домашните и уроците си за следващия ден, а така също и работят по допълнителни теми и развиват индивидуалните си интереси.

• ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ: Хореография – народни танци; лека атлетика (група за общофизическа подготовка и развитие); мажоретен състав; театрално студио; литературен кръжок и мн. др.

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 5 – 7 КЛАС

Основна задача – оформяне на собствен научен мироглед, на умствена, естетическа и нравствена култура.

• Часове за Допълнителна подготовка: български език и литература, математика, английски език.

• Занимания в мажоретен състав и в група по общофизическа подготовка и лека атлетика.

ПРЕДИМСТВА НА ОУ „ДРАГАН МАНЧОВ”

• Развитие на умствената и емоционалната интелигентност.

• Доверие и откритост в отношенията между деца, родители и учители.

• Висококвалифицирани преподаватели.

• Обучение по информационни технологии, в съвременно оборудвана зала и мултимедийна среда.

• Целодневна форма на обучение.

• Групи с дейности в целодневна организация за учениците от начален етап /1-4 клас/.

• Медицинско обслужване.

• Базата разполага със стол, който ежедневно предлага топла и разнообразна храна, съобразена с изискванията за рационално и пълноценно хранене.

• Денонощна охрана.

• Удобен директен транспорт от центъра на града и кварталите.

 

За учебната 2020/2021 ОУ „Драган Манчов” обявява прием
в 3 паралелки 1-ви клас по 24 ученика в паралелка
или общо 72 първокласници.

Родители, изберете доброто училище и добрите учители!

Приемане на заявления: всеки работен ден от 8,30 до 17,00 ч.