Училището ни използва облачната платформа АдминПлюс.

Вход в електронния дневник ТУК.

Електронният дневник подпомага и дигитализира работата на учителите. Спомага за систематизирането на данните и за цялостно по-добро управление на училищния живот. Осигурява точна и бърза връзка между учители и родители. Информацията за оценки, отсъствия и отзиви е ежедневна и лесна за проследяване.