УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА  2023-2024 УЧЕБНА ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 1. КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2. КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 3. КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 4. КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 5. КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 6. КЛАС

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 7. КЛАС

училищни учебни планове за учебната 2022-2023 година

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 1. КЛАС 2022-2023

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2. КЛАС 2022-2023

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 3. КЛАС 2022-2023

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 4. КЛАС 2022-2023

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 5. КЛАС 2022-2023

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 6. КЛАС 2022-2023

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 7. КЛАС 2022-2023

 

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН_1клас_21-22
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН_2клас_21-22
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН_3клас_21-22
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН_4клас_21-22
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН_5клас 21-22
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН_6клас_21-22
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН_7 клас_21-22
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 год.