2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Седмично разписание – 5-7 клас, първи учебен срок

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

м. Май 2021 г.

10.05.2021 г. (понеделник)

За родители на ученици от VII клас

VII а, б, в клас: 18,30 часа – училищен двор /запад/.

14.05.2021 г. /петък/

VI а клас: 18.30 часа – училищен двор /запад/;

VI б клас: 18.30 часа – централен двор на училището;

VI в клас: 18.30 часа – училищен двор /запад/.

18.05.2021 г. /вторник/

V а клас: 18.30 часа – училищен двор /запад/;

V б клас: 18.30 часа – централния двор на училището;

V в клас: 18.30 часа – училищен двор /запад/.

/публ. 05.05.2021 г./

 

Прогимназиален етап в ОУ „Драган Манчов“ се състои от 9 паралелки. Учениците от V, VI и VII клас получават много добра подготовка по учебните предмети. След VII клас наши възпитаници продължават образованието си в елитни пловдивски гимназии. Екипът от учители е високо квалифициран и мотивиран за успешна подготовка и реализация на учениците.

Седмично разписание-V-VII клас, втори учебен срок на 2020/2021 учебна година

Материално-техническата база на училището е съвременна и много добре поддържана. В часовете по информационни технологии и други общообразователни предмети учениците разполагат с компютърни кабинети, оборудвани с иновативна система за интерактивно обучение HP MultiSeat.

Двата компютърни кабинета включват общо 45 самостоятелни работни места за учениците. Инсталиран е софтуер за управление на учебния процес HP Classroom Manager. Технологията позволява да се постигне пълно управление на учебния процес и максимална индивидуализация при работата по ИТ.

Наред с учебната дейност през годините успешно са  развивани творческите способности на възпитаниците в областта на музиката, театралната самодейност, изобразителното изкуство, спортните прояви.

В областта на изобразителното изкуство учениците от ОУ „Драган Манчов“ печелят множество награди на пленери, изложби и конкурси, водени с професионализъм от преподавателите Юлий Шумарев и Емил Белев. Наши ученици са утвърдени личности в областта на обществения живот и културата, като напр. Соня Йончева, сопрано с международна слава, получила началното си образование в ОУ„Драган Манчов“. Изявите и наградите на възпитаниците на ОУ „Драган Манчов“ в областта на спорта са неизброими – индивидуални и отборни награди в кросови вериги, щафети, футболни турнири, прегледи на маршовата песен, прегледи на мажоретни състави на Републикански и международни състезания. Провеждани са туристически походи и излети, екскурзии с учебна цел. 

Училището се включва в многобройни национални програми и проекти.

ОУ„Драган Манчов“ е утвърденият домакин за регион Пловдив на традиционните Коледни и Великденски математически състезания, провеждани съвместно със Съюза на математиците в България, секция „Изток“. Всяко от тези състезания преминава при голям интерес от страна на ученици и родители – в тях са се включвали до 920 ученици от област Пловдив, област Пазарджик, област Стара Загора.

Екипът от преподаватели непрекъснато повишава своята квалификация, участвайки в различни инициативи – учителски конференции, обучения, семинари.

През годините на своето съществуване ОУ „Драган Манчов“ се е наложило като образователна институция, постигаща високи резултати в образователно възпитателния процес, изграждаща у учениците умения за себепознаване и себеутвърждаване, за решаване на проблеми и правене на избор, за общуване и партниране, развиваща у учениците високо чувство за гражданска отговорност и достойно човешко поведение.