2023 – 2024 УЧЕБНА ГОДИНА

1. Начало и край на ваканциите (с включени празнични и почивни дни) с изключение на лятната:
28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас

2. Неучебни дни
17.05.2024 г. задължителен държавен зрелостен изпит по
български език и литература.
20.05.2024 г. втори задължителен държавен зрелостен изпит и задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.
19.06.2024 г. изпит по български език и литература от
националното външно оценяване в края на VII клас.
21.06.2024 г. изпит по математика от националното
външно оценяване в края на VII клас.

3. Начало на втория учебен срок
06.02.2024 г. I – ХIІ клас.

4. Край на втория учебен срок
29.05.2024 г. І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г. VII клас (18 учебни седмици).

Ваканции и неучебни дни за учебната 2022/2023 година:

  1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. есенна

24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. коледна

01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. междусрочна

08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас

12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. пролетна за XII клас

  1. Неучебни дни

19.05.2023 г. държавен зрелостен изпит по български език и литература

23.05.2023 г. втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

25.05.2023 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

13.06.2023 г. изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

16.06.2023 г. изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

  1. Начало на втория учебен срок

06.02.2023 г. I – ХIІ клас

  1. Край на втория учебен срок

31.05.2023 г. І – III клас (14 учебни седмици)

15.06.2023 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)

30.06.2023 г. V – VІI клас (18 учебни седмици)

 

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА:

Есенна ваканция 2021: 30 октомври – 1 ноември 2021 вкл.

Коледна ваканция 2021: 24 декември 2021 – 3 януари 2022 вкл.

Междусрочна ваканция 2022: 1 февруари 2022

Пролетна ваканция 2022: 1 – 10 април 2022 вкл. (за 12 клас е само 7-10 април вкл.)

Великденска ваканция 2022: 22 – 25 април 2022 вкл. (Великден през 2022 се пада 24 април)

Лятна ваканция 2022: крайна дата е 14 септември 2022 вкл., а началната зависи от класа и вида обучение

Почивни дни за учениците покрай ДЗИ И НВО през 2022 г.:

Държавни зрелостни изпити (матури) след 12 клас:

ДЗИ по БЕЛ български език и литература): 18 май 2022

Втори (избираем) ДЗИ или ДЗИ за професионална квалификация: 20 май 2022

НВО (национално външно оценяване) след 7 и 10 клас:

НВО по БЕЛ: 14 юни 2022

НВО по математика: 16 юни 2022

24 май е неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности. Причината е официалният празник на 24 май.

Учебната година се открива на 15 септември, сряда. Краят на първия срок е 31 януари 2022 и след това учебните занятия се подновяват на 2 февруари.

Край на втория учебен срок и завършване на учебната 2021/2022 година е:

1 до 3 клас – 31 май 2022

4 до 6 клас – 15 юни 2022

7 до 11 клас – 30 юни 2022

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
03.02.2021 г. вкл. – междусрочна за VII – XII клас
един ден – в зависи-
мост от решението на
съответното училище – междусрочна за I – VI клас
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

04.02.2021 г. – VII – XII клас
Първият учебен ден след
изтичане 
на 18 учебни седмици
в зависимост от решението на
съответното училище 
за
дни с дейности по т. 2 и т. 3
  – I – VI клас

Неучебни дни

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)
23.06.2021 г. – І – III клас
30.06.2021 г. – IV – XІ клас
30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
14.07.2021 г.
 – Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)
28.07.2021 г. – 
XI клас (за паралелки с дуална система на обучение)