Разписание на учебните часове първи и втори клас

 

Час Целодневна организация Следобедни дейности
Първи час 08:20 часа – 08:55 часа 11:30 часа / 12:15 часа
Междучасие 08:55 часа – 09:05 часа до 13:30 часа – ООС
Втори/Първи час 09:05 часа – 09:40 часа 13:30 часа – 14:05 часа
Голямо междучасие 09:40 часа – 10:10 часа 14:05 часа – 14:15 часа
Трети/Втори час 10:10 часа – 10:45 часа 14:15 часа – 14:50 часа
Междучасие 10:45 часа – 10:50 часа 14:50 часа – 15:20 часа
Четвърти час/инт-си 10:55 часа – 11:30 часа 15:20 часа – 15:55 часа
Междучасие 11:30 часа – 11:40 часа 15:55 часа – 16:05 часа
Пети час/интереси 11:40 часа – 12:15 часа 16:05 часа – 16:40 часа
Междучасие 16:40 ч. – изпращане
Шести час тихи игри, изпращане
Междучасие тихи игри, изпращане
Седми час тихи игри, изпращане

 

Разписание на учебните часове трети и четвърти клас

 

Час Целодневна организация Следобедни дейности
Първи час/Дейности 08:20 часа – 09:00 часа 12:35 часа – ООС
Междучасие 09:00 часа – 09:10 часа ООС до – 13:30 часа
Втори/Първи час 09:10 часа – 09:50 часа 13:30 часа – 14:10 часа
Голямо междучасие 09:50 часа – 10:15 часа 14:10 часа – 14:20 часа
Трети/Втори час 10:15 часа – 10:55 часа 14:20 часа – 15:00 часа
Междучасие/Голямо 10:55 часа – 11:05 часа 15:00 часа – 15:30 часа
Четвърти час/инт-си 11:05 часа – 11:45 часа 15:30 часа – 16:10 часа
Междучасие 10:45 часа – 11:55 часа 16:10 часа – 16:20 часа
Пети час/интереси 11:55 часа – 12:35 часа 16:20 часа – 17:00 часа
Междучасие 12:35 часа – 12:40 часа тихи игри, изпращане
Шести час 12:40 часа – 13:20 часа тихи игри, изпращане
Междучасие тихи игри, изпращане
Седми час тихи игри, изпращане

 

Разписание на учебните часове пети – седми клас

 

Час Първа смяна Втора смяна
Първи час 07:30 часа – 08:10 часа 13:20 часа – 14:00 часа
Междучасие 08:10 часа – 08:20 часа 14:00 часа – 14:10 часа
Втори час 08:20 часа – 09:00 часа 14:10 часа – 14:50 часа
Междучасие 09:00 часа – 09:10 часа 14:50 часа – 15:00 часа
Трети час 09:10 часа – 09:50 часа 15:00 часа – 15:40 часа
Голямо междучасие 09:50 часа – 10:10 часа 15:40 часа – 16:00 часа
Четвърти час 10:10 часа – 10:50 часа 16:00 часа – 16:40 часа
Междучасие 10:50 часа – 11:00 часа 16:40 часа – 16:50 часа
Пети час 11:00 часа – 11:40 часа 16:50 часа – 17:30 часа
Междучасие 11:40 часа – 11:45 часа 17:30 часа – 17:35 часа
Шести час 11:45 часа – 12:25 часа 17:35 часа – 18:15 часа
Междучасие 12:25 часа – 12:30 часа 18:15 часа – 18:20 часа
Седми час 12:30 часа – 13:10 часа 18:20 часа – 19:00 часа

 

Забележка

  1. В седмичната програма няма класове, които имат занимания в седми час с изключение на учениците, посещаващи СИП, часове по технологии и предприемачество, домашна техника и икономика („трудово в 5 и 6 клас“) и технологии („трудово в 7 клас“) или консултации по желание.