Във връзка със спазване на Мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID, приети с решение на Педагогически съвет с Протокол № 7/09.09.2022 г. и утвърдени със заповед на директора № РД-10-922/14.09.2022 г. дневното разписание на Основно училище „Драган Манчов “ през учебната 2022/2023 година е както следва:                                                                                                         

Графикът на начален етап:

1клас – 1 час 8.00-8.35

2 час 8.45- 9.20

ГМ 9.20 – 9.45

3 час 9.45 – 10.20

4 час 10.30 – 11.05

5 час 11.15 – 11.50

ГЦОУД 1 клас

При 4 часа /11.05 ч./

1.Отдих/обяд – 11.10 – 12.50 часа

Обяд в училищния стол – 11.55-12.25

  1. Самоподготовка – 13.00-13.35 13.45-14.20

Междучасие – 14.20-14.50

3.Занимания по интереси – 14.50 – 16.10 ч.

При 5 часа /11.50/

1.Отдих/обяд – 12.00 – 13.10 часа

Обяд в училищния стол – 11.55-12.25

  1. Самоподготовка – 13.10-13.45 13.55-14.30

Междучасие – 14.30-15.00

3.Занимания по интереси – 15.00 – 16.20 ч.

 

2 клас– 1 час- 8.10-8.45

2 час 8.55- 9.30

ГМ 9.30-9.55

3 час 9.55- 10.30

4 час 10.40- 11.15

5 час 11.25-12.00

ГЦОУД 2 клас

При 4 часа /11.15 ч./

1.Отдих/обяд – 11.20 – 13.10 часа

Обяд в училищния стол – 12.35-13.05

  1. Самоподготовка – 13.10-13.45 13.55-14.30

Междучасие – 14.30-15.00

3.Занимания по интереси – 15.00 – 16.20 ч.

При 5 часа /12.00/

1.Отдих/обяд – 12.10 – 13.20 часа

Обяд в училищния стол – 12.35-13.05

  1. Самоподготовка – 13.20-13.55 14.05-14.40

Междучасие – 14.40-15.10

3.Занимания по интереси – 15.10 – 16.30 ч.

 

3 клас 1 час 8.15-8.55

2 час 9.05-9.45

ГМ 9.40-10.00

3 час 10.05-10.45

4 час 10.55-11.35

5 час 11.40-12.20

6 час 12.25-13.05

ГЦОУД 3 клас

При 5 часа /12.20 ч./

1.Отдих/обяд – 12.30 – 13.50 часа

Обяд в училищния стол – 13.10-13.30

  1. Самоподготовка – 13.50-14.30 14.40-15.20

Междучасие – 15.20-15.50

3.Занимания по интереси – 15.50 – 17.20 ч.

При 6 часа /13.05/

1.Отдих/обяд – 13.10 – 14.15 часа

Обяд в училищния стол – 13.10-13.30

  1. Самоподготовка – 14.15-14.55 15.00-15.40

Междучасие – 15.40-16.05

3.Занимания по интереси – 16.05 – 17.30 ч.

 

4 клас 1 час 8.20-9.00

2 час 9.10-9.50

ГМ 9.50-10.10

3 час 10.10-10.50

4 час 11.00- 11.40

5 час 11.45- 12.25

6 час 12.30- 13.10

ГЦОУД 4 клас

При 5 часа /12.25 ч./

1.Отдих/обяд – 12.30 – 13.55 часа

Обяд в училищния стол – 13.35-13.55

  1. Самоподготовка – 13.55-14.35 14.45-15.25

Междучасие – 15.25-15.55

3.Занимания по интереси – 15.55 – 17.25 ч.

При 6 часа /13.10/

1.Отдих/обяд – 13.15 – 14.20 часа

Обяд в училищния стол – 13.35-13.55

  1. Самоподготовка – 14.20-15.00 15.05-15.45

Междучасие – 15.45-16.10

3.Занимания по интереси – 16.10 – 17.35 ч.

При отпадане на рисковете от разпространение на КОВИД дневният режим в училището е както следва:

Разписание на учебните часове ПЪРВИ И ВТОРИ клас

Час Целодневна организация Следобедни дейности
Първи час 08:20 часа – 08:55 часа 11:30 часа / 12:15 часа
Междучасие 08:55 часа – 09:05 часа до 13:30 часа – ООС
Втори/Първи час 09:05 часа – 09:40 часа 13:30 часа – 14:05 часа
Голямо междучасие 09:40 часа – 10:10 часа 14:05 часа – 14:15 часа
Трети/Втори час 10:10 часа – 10:45 часа 14:15 часа – 14:50 часа
Междучасие 10:45 часа – 10:50 часа 14:50 часа – 15:20 часа
Четвърти час/инт-си 10:55 часа – 11:30 часа 15:20 часа – 15:55 часа
Междучасие 11:30 часа – 11:40 часа 15:55 часа – 16:05 часа
Пети час/интереси 11:40 часа – 12:15 часа 16:05 часа – 16:40 часа
Междучасие 16:40 ч. – изпращане
Шести час тихи игри, изпращане
Междучасие тихи игри, изпращане
Седми час тихи игри, изпращане

Разписание на учебните часове ТРЕТИ И ЧЕТВЪРТИ клас

Час Целодневна организация Следобедни дейности
Първи час/Дейности 08:20 часа – 09:00 часа 12:35 часа – ООС
Междучасие 09:00 часа – 09:10 часа ООС до – 13:30 часа
Втори/Първи час 09:10 часа – 09:50 часа 13:30 часа – 14:10 часа
Голямо междучасие 09:50 часа – 10:15 часа 14:10 часа – 14:20 часа
Трети/Втори час 10:15 часа – 10:55 часа 14:20 часа – 15:00 часа
Междучасие/Голямо 10:55 часа – 11:05 часа 15:00 часа – 15:30 часа
Четвърти час/инт-си 11:05 часа – 11:45 часа 15:30 часа – 16:10 часа
Междучасие 10:45 часа – 11:55 часа 16:10 часа – 16:20 часа
Пети час/интереси 11:55 часа – 12:35 часа 16:20 часа – 17:00 часа
Междучасие 12:35 часа – 12:40 часа тихи игри, изпращане
Шести час 12:40 часа – 13:20 часа тихи игри, изпращане
Междучасие тихи игри, изпращане
Седми час тихи игри, изпращане

Разписание на учебните часове ПЕТИ – СЕДМИ клас

Час Първа смяна Втора смяна
Първи час 07:30 часа – 08:10 часа 13:20 часа – 14:00 часа
Междучасие 08:10 часа – 08:20 часа 14:00 часа – 14:10 часа
Втори час 08:20 часа – 09:00 часа 14:10 часа – 14:50 часа
Междучасие 09:00 часа – 09:10 часа 14:50 часа – 15:00 часа
Трети час 09:10 часа – 09:50 часа 15:00 часа – 15:40 часа
Голямо междучасие 09:50 часа – 10:10 часа 15:40 часа – 16:00 часа
Четвърти час 10:10 часа – 10:50 часа 16:00 часа – 16:40 часа
Междучасие 10:50 часа – 11:00 часа 16:40 часа – 16:50 часа
Пети час 11:00 часа – 11:40 часа 16:50 часа – 17:30 часа
Междучасие 11:40 часа – 11:45 часа 17:30 часа – 17:35 часа
Шести час 11:45 часа – 12:25 часа 17:35 часа – 18:15 часа
Междучасие 12:25 часа – 12:30 часа 18:15 часа – 18:20 часа
Седми час 12:30 часа – 13:10 часа 18:20 часа – 19:00 часа